Paus Franciscus over Roepingenzondag

Het thema voor Roepingenzondag (25 april 2921) is dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Inmiddels is de Nederlandse vertaling van de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag beschikbaar. In deze boodschap houdt paus Franciscus dit jaar de heilige Jozef ten voorbeeld. Op initiatief van de paus viert de R.-K. Kerk in 2021 het Jaar van Sint Jozef.

De paus schrijft: “De heilige Jozef deed niet van zich spreken, hij was niet met bijzondere charisma’s begiftigd, hij leek niet bijzonder in de ogen van wie hem ontmoette. Hij was niet beroemd en viel evenmin op: de Evangelies vermelden zelfs geen woord van hem. En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt. God ziet het hart (vgl. 1 Samuel 16, 7) en in de heilige Jozef heeft Hij een vaderhart herkend dat in staat is om leven te geven en voort te brengen in het alledaagse.”

In zijn boodschap voor Roepingenzondag merkt de paus op dat de heilige Jozef “ons drie sleutelwoorden aan de hand doet voor de roeping van eenieder,” die woorden zijn droom, dienstbaarheid en trouw. Die dienstbaarheid, “de concrete uitdrukking van zelfgave, was voor de heilige Jozef niet slechts een hoog ideaal, maar werd de regel in het dagelijks leven. … Hij paste zich aan de verschillende omstandigheden aan met de houding van iemand die de moed niet verliest, als het leven niet gaat zoals hij wil: met de beschikbaarheidvan iemand die leeft om te dienen,” aldus paus Franciscus. “Ik denk dan ook graag aan de heilige Jozef, hoeder van Jezus en de Kerk, als beschermer van de roepingen.”
Aan het eind van zijn boodschap voor Roepingenzondag benadrukt ook de paus dat het belangrijk is om niet bang te zijn: “De eerste woorden die de heilige Jozef in een droom hoorde, vormden de uitnodiging om niet bevreesd te zijn, omdat God trouw is aan zijn beloften: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd’ (Mat. 1, 20). Niet bevreesd zijn: het zijn de woorden die de Heer ook tot jou, geliefde zuster, en jou geliefde broeder richt, wanneer u merkt dat het verlangen om uw leven aan Hem te geven niet meer uit te stellen is, ook al gaat dat gepaard met onzekerheden en aarzelingen. Het zijn de woorden die Hij tot u richt, wanneer u, waar u ook bent, zelfs te midden van beproevingen en onbegrip, ervoor vecht om iedere dag zijn wil te volgen. Het zijn de woorden die u opnieuw ontdekt, wanneer u langs de weg van de roeping naar de eerste liefde terugkeert. Het zijn de woorden die als een refrein degenen begeleiden die met hun leven net als de heilige Jozef ‘ja’ zeggen tegen God: in de trouw van iedere dag.”

Klik hier om de  boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag te lezen

bron: www.aartsbisdom.nl