Renovatie Augustinus

Van het parochiebestuur,
Frans Joosten, secretaris

Sinds geruime tijd kon de Augustinuskerk in Utrecht niet worden gebruikt voor de eredienst vanwege de bekende ernstige bouwkundige problemen, onder andere aan het gewelf. Na uitvoerig bouwkundig onderzoek heeft het Aartsbisdom toestemming gegeven aan het bestuur van de parochie Sint Martinus te Utrecht om de Augustinuskerk verder te renoveren, zodat deze straks weer in gebruik kan worden genomen voor de eredienst. Het bestuur zal nu, in overleg met Hylkema Erfgoedbescherming en de aannemer, de renovatie de aanvangen. Wanneer de kerk weer opengaat is op dit moment nog niet bekend, en dit zal mede afhangen van de duur van het renovatieproces, dat immers onvoorspelbaar is gebleken.

De planning van de renovatie heeft vertraging opgelopen door de beslissing die in 2019 genomen is om toch eerst de fusie van de drie parochies in de binnenstad te doen plaatsvinden. Zoiets blijkt veel stappen te vergen, en onvoorzien veel tijd te nemen. Sinds een half jaar is de St. Martinusparochie een feit en nu kunnen we zo’n complex project ook beter aanpakken en kunnen we ook de formele stappen redelijk vlot zetten. De nu bereikte toestemming vanuit het bisdom vergde veel voorbereiding, en gaat tot en met de keuze van een aannemer. Wat betreft de kosten: Het bestuur gaat er vooralsnog van uit dat we het gehele project binnen de begroting van ruim tweeëneenhalf miljoen euro kunnen uitvoeren en dat het binnen 1,5 jaar af is. Maar dat laat zich niet met zekerheid voorspellen, zo is inmiddels wel gebleken. Het bestuur ziet er naar uit om straks weer in een Augustinuskerk te kunnen samenkomen en vieren, want het is dan niet zómaar een dak boven wat hoofden!