Nieuwe hymne voor Sint-Jozef

Vanwege het Jozefjaar heeft componist en organist Hans Leenders in opdracht van de Kerkelijke Instelling ‘Sint Gregorius’ (KISG, bisdom Den Bosch) een Jozefhymne gecomponeerd.

“Op 19 maart, 1 mei en op het feest van de Heilige Familie viert de liturgie van de Kerk zijn gedachtenis. We hopen dat rond deze dagen de nieuw gecomponeerde hymne de liturgie in uw parochie zal verrijken,” aldus KISG voorzitter plebaan Vincent Blom.

 De bladmuziek en luistervoorbeelden zijn beschikbaar via de website van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond http://www.sgv-roermond.nl/