Benoeming Patrick Kuipers tot rector van Bovendonk 

Met ingang van 1 juli 2021 zal rector Patrick Kuipers, van onze priesteropleiding Ariënsinstituut aartsbisdom Utrecht, benoemd worden tot rector van de priester- en diakenopleiding Bovendonk.

We wensen hem daar van harte proficiat mee.

Hij volgt daar Norbert Schnell op, die aan de slag gaat in het parochiepastoraat van het bisdom Breda. Rector Kuipers is momenteel als docent liturgie bij de opleiding Bovendonk betrokken. “Het is voor mij dus geen onbekend terrein, ook omdat diverse priesters in het Aartsbisdom Utrecht hun vorming hebben gekregen in Bovendonk,” aldus Kuipers.

Rector Kuipers blijft rector van het Ariënstinstituut.

Meer lezen? Ga naar de website van het Ariënsinstituut