Kerkbijdrage en de belasting: Nieuw RSIN-nummer

Inmiddels kan de aangifte inkomstenbelasting 2020 worden ingediend.
Elders op de website kunt u zien dat de Parochie St. Martinus, net als veel kerken, een ANBI-status heeft.

 

Dat betekent dat u in sommige gevallen bij uw belastingaangifte uw kerkbijdrage als gift kunt opvoeren.
Daarbij hebt u het RSIN-nummer nodig dat bij deze status hoort.
Door de samenvoeging van parochies, zijn met ingang van belastingjaar 2020 de oude nummers vervallen.

 

U kunt gebruik maken van het nieuwe RSIN-nummer:

862125054 t.n.v. Parochie St. Martinus – Utrecht