Nieuwe versie van de Privacyverklaring

Er is een nieuwe versie van de Privacyverklaring, model januari 2021 van kracht.

Omdat niet alle mensen die een kerkelijke viering willen bijwonen, naar de kerk kunnen wegens de Coronamaatregelen, of door persoonlijke omstandigheden. Daarom worden er in bepaalde kerken video- en audio opnames van de kerkelijke viering gemaakt en deze worden deels online uitgezonden om deze mensen in staat te stellen de viering te volgen en mee te vieren.  De parochie respecteert de privacy van de kerkbezoekers en om die reden worden   de camera’s zoveel mogelijk uitsluitend afgesteld op het priesterkoor.

De uitzendingen mogen beperkte tijd online staan, namelijk maximaal 3 maanden. Van bijzondere vieringen is het mogelijk dat de periode dat uitzending of de registraties online beschikbaar zijn langer is.  Er dient bij het maken van opnamen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is rekening te worden gehouden met de privacy van de kerkbezoekers. Van degenen die duidelijk herkenbaar in beeld komen op het priesterkoor dient men toestemming te ontvangen (mag mondeling).

Frans Joosten, secretaris parochiebestuur 

Lees hier het hele document.