As strooien in plaats van kruisje

Het askruisje op Aswoensdag is het vertrouwde teken om de 40-dagen tijd mee te beginnen. In de coronatijd is het geven van dat kruisje, vanwege het lichaamscontact, echter niet mogelijk. Het aartsbisdom heeft aan de pastorale teams een aanwijzing gestuurd voor een veilige manier  voor ‘het opleggen van de as’. Geen askruisje dus in 2021. De as zal (in kleine hoeveelheid) uitgestrooid worden over het gebogen hoofd. Daarbij wordt van de voorganger en de bezoeker gevraagd beiden een mondkapje te dragen. Ook zal de bekende tekst ‘Gedenk dat je stof bent en tot stof zult wederkeren’ slechts eenmaal klinken, voorafgaande aan de asoplegging.