Vacature: PCI Martinusparochie zoekt nieuw bestuurslid

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) voelt zich verantwoordelijk voor het lenigen van urgente nood in zijn werkgebied, zijnde in het bijzonder de St. Martinusparochie van de stad Utrecht, door middel van financiële ondersteuning. In dit kader zoekt de PCI ook samenwerking met anderen (personen, instellingen) die in de stad Utrecht werkzaam zijn op het vlak van het maatschappelijk/sociaal/individueel welzijn. De PCI is ingesteld en benoemd door het aartsbisdom.

De PCI Martinusparochie kent een bestuur van 5 personen. Door het vertrek van een bestuurslid zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Het PCI bestuur beslist zelfstandig en autonoom over ontvangen verzoeken tot financiële steun. Het PCI bestuur is een collegiaal bestuur met een verdeling van specifieke taken (voorzitter, secretaris, penningmeester).

Ontvangen verzoeken tot financiële steun worden in principe via de mail afgehandeld. Het betreft in hoofdzaak verzoeken met betrekking tot urgente individuele financiële nood.

Het PCI bestuur komt gemiddeld eens in de 2 a 3 maanden bijeen voor een vergadering van maximaal 2 uur.

Van een bestuurslid wordt verwacht betrokkenheid bij de waarde van caritas (zijnde het geven van invulling van het in het katholiek denken belangrijke aspect van barmhartigheid).

Heeft u belangstelling of wilt u nadere informatie dan kunt u zich richten tot: Piet Kuijper, voorzitter PCI Martinusparochie Utrecht: piet.kuijper@planet.nl, tel.: 06 53512588.