Nationale Roepingenweek 2020 in Aartsbisdom Utrecht

Voor het tweede jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 1 t/m zaterdag 7 november is er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen een activiteit of speciale viering waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. Vanwege de coronamaatregelen is een deel van het programma in digitale vorm of (ook) via livestream te volgen.

Doel van deze speciale week is het fundamentele belang van religieuze roepingen voor de Kerk te benadrukken. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom nu een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.

Rector Patrick Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding en voorzitter van het nationale Roepingenoverleg hoopt dat ook de parochiegemeenschappen in de vieringen van de komende week aandacht zullen schenken aan de noodzaak van het gebed om roepingen. “Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de Heer ze ook niet geven. Vandaar deze speciale gebedsestafette in de zeven bisdommen en bij de religieuzen. Willibrord is een blijvend voorbeeld, omdat ook hij in lastige omstandigheden moed bleef houden en het geloof verspreidde. Daarvoor zijn de komende jaren priesters, diakens en religieuzen broodnodig,” aldus Kuipers.

In het Aartsbisdom Utrecht start de gebedsestafette op zondag 1 november tijdens de hoogmis van Allerheiligen in de St. Catharinakathedraal. Tijdens alle vieringen die week staat een icoon van de heilige Willibrord centraal en wordt het speciale gebed om roepingen gebeden. Rector Kuipers: “Het zou mooi zijn als de parochies in het aartsbisdom zich daarbij aansluiten.” Het hoogtepunt en de feestelijke afsluiting van de Roepingenweek zijn op het hoogfeest van de heilige Willibrord op zaterdag 7 november wanneer Paulus Tilma in de Utrechtse kathedraal door kardinaal Eijk tot transeunt diaken wordt gewijd. Deze plechtigheid is vanaf 10.30 uur mee te vieren via livestream.

Intentie voor de voorbede

Op voorspraak van de heilige Willibrord, patroon van ons aartsbisdom, bidden wij om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Dat er ook in de Kerk van morgen mensen mogen zijn die ons voorgaan in de verkondiging van het Evangelie en de viering van de sacramenten en zo hun steentje bijdragen aan de opbouw van Gods Kerk. Bijzonder bidden wij voor Paulus Tilma die zaterdag tot diaken wordt gewijd. Laat ons bidden …

Gebed om roepingen

God,

wij danken U voor de heilige Willibrord
en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben.

Wij bidden U:
geef ons nieuwe geloofsverkondigers,
die, zoals eens Willibrord,
in U hun geluk vinden
en hart hebben voor wie U nog niet kennen,
die de schoonheid en de kracht van het Evangelie laten ervaren
aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven,
die ondanks tegenslagen en vijandschap,
waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.

Beziel onze geloofsgemeenschappen
met het verlangen te getuigen van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen
om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie
als religieus of als diaken of priester.

Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is;
daarom bidden wij U:
versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;
open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser;
woon in ons hart, opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde,
en maak ons tot getuigen van U.

Door Christus onze Heer. Amen.

Willem Jacobus kardinaal Eijk

Aartsbisschop van Utrecht