Paulus Actueel – 18 oktober 2020

Vieringen komende tijd

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Met de al bekende richtlijnen en protocollen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Zondag 18 oktober, 10:30 uur Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het Dameskoor
Zondag 25 oktober, 10:30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. de Cantorij.
Zondag 1 november, 10:30 uur: Allerheiligen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. het Kinderkoor.
Maandag 2 november, 19.30 uur: Allerzielen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Myriam Braakhuis en Tobias Kruit.

Reserveren

Reserveren voor zondagse viering
U zult er langzaamaan aan gewend zijn: het online reserveren voor vieringen. Het blijft belangrijk om dat te doen. We willen iedereen vragen zoveel mogelijk vooraf te reserveren en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Viering vormsel (opnieuw) uitgesteld

De viering van het vormsel van de Utrechtse jongeren was vastgesteld op zaterdagavond 31 oktober. Onder de huidige omstandigheden kan deze viering niet doorgaan. Het gebeuren was al eerder een keer uitgesteld en was aanvankelijk voorzien op Pinksterzaterdag. Zodra het verantwoord mogelijk is zal een nieuwe datum voor het vormsel worden vastgesteld.

Allerzielen

De Pauluskerk houdt met Allerzielen, maandag 2 november, open huis. Allerzielen is de traditionele gedenkdag om gestorven geliefden te herdenken. Tussen 13.00 en 17.00 uur is de kerk open om een kaarsje op te steken en in stilte te mijmeren. Om 19.30 uur is er een korte viering . Tijdens de viering herdenken we vooral alle overledenen van het afgelopen jaar uit onze gemeenschap. Daarnaast staan we ook stil bij de door u aangedragen intenties. U kunt deze tot voor de aanvang van de viering doorgeven. Ook voor deze viering moet u zich aanmelden zoals op zondag. Mochten er meer dan 30 mensen zich opgeven, dan geven we prioriteit aan de familie van de overledenen van het afgelopen jaar.

Kerk-zijn in de huiskamer, een droom?

Het samenkomen in onze Pauluskerk is de meesten van ons erg dierbaar. Wie had kunnen denken dat het zolang onmogelijk zou zijn om samen te bidden, te zingen, het brood van de eucharistie te delen, en na afloop elkaar te ontmoeten bij de koffie/thee?
Helaas wordt het steeds duidelijker dat het nog wel lang kan duren voordat alles weer ‘normaal’ gaat. Daar kunnen we somber over doen. Maar we kunnen ook zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Binnenkort zullen de livestreams weer uitgezonden worden, zodat weer veel mensen de vieringen thuis kunnen volgen. Maar wat zou het fijn zijn als straks niet ieder op z’n eentje naar de viering zit te kijken. We denken dat het mogelijk moet zijn om met twee of drie mensen sámen naar die viering (livestream) te kijken. Niet ieder zal dat willen. Maar er zullen zeker mensen zijn voor wie dat veel zinvols toevoegt aan het volgen van de viering. Zo geven we vorm aan wat de allereerste vorm van samenkomen was van de eerste christenen, die “bij elkaar kwamen in een of ander huis”. (Handelingen 2,46).
Uitnodiging: Wilt u eens over deze ideeën nadenken en ons laten weten wat u vindt?
U krijgt van ons enkele handreikingen hoe zo’n kleine huiskamerviering er uit zou kunnen zien. (ontsteken kaars, gebed, kijken naar de livestream, gebed, en na afloop samen koffie/thee drinken.)
Zou deze vorm van huiskamerviering niet een mooie en zinvolle vorm zijn van kerk-zijn, waarin we ons geloven en ons verbonden-willen-zijn kunnen vieren? Zo kan de Coronatijd ons uitdagen tot nieuwe (oude) vormen van kerk-zijn. Meer dan ‘n droom? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jos Hettinga (jos-hettinga@planet.nl (06-23590737).

Met Paulus aan Tafel 

Ook onze bezinningsmaaltijden op donderdag wilden we op deze manier vorm gaan geven: moment van bezinning in de kerk, daarna -voor wie dat willen- met twee of drie mensen thuis (!)  een korte maaltijd hebben. Helaas vinden we het in deze periode van aangescherpte maatregelen niet verantwoord deze door te laten gaan. We mikken nu op donderdag 17 december, Alle deelnemers krijgen thuis bericht.

Pauluscantorij

Niet zonder trots delen wij u mee, dat Annemiek van der Niet is aangenomen als nieuwe dirigent van de Pauluscantorij. Tijdens de viering van zondag 25 oktober kunt u met haar kennismaken.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Deze inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.

Tussentijds

Met dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken, kunt u de Tussentijds van november vanaf donderdag 29 oktober tegemoet zien.

 

Doe mee tegen eenzaamheid en stuur iemand een gratis kaartje

Wist U dat 1 op de 10 Utrechters zich ernstig eenzaam voelt?  Alleen samen kunnen we hier wat aan doen. Stuur iemand bijvoorbeeld eens een gratis kaartje. Ga naar liefstadsie en zoek een mooi kaartje uit. Wilt U zelf hulp aanbieden of hebt U hulp nodig, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen? Of wilt U op een andere manier iets vragen of bijdragen? Er zijn verschillende initiatieven en andere plekken waar U terecht kunt voor hulp, advies, tips of verhalen. Wilt U meer weten over de Utrechtse aanpak eenzaamheid, wilt U meedoen aan een activiteit of hebt U een idee om wat tegen eenzaamheid in uw buurt of wijk te doen? Kijk dan op Utrechtse aanpak eenzaamheid. U kunt ook altijd contact opnemen met het parochiesecretariaat op 030 – 254 6147 of via Katholiek Utrecht. Voor praktische hulp, neemt contact met HipHelpt (een landelijk netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood). Kijk verder op HipHelpt.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.