Video: woord van bemoediging van de bisschoppen

Het aantal coronabesmettingen is de laatste weken schrikbarend opgelopen. Vorige week deed minister Grapperhaus de oproep aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. In deze video spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging.

De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf,” zegt kardinaal Eijk. En ook mgr. Van den Hende, voorzitter van de Bisschoppenconferentie, reikt een woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.” Deze zin is te vinden in de speciale liturgie die is gemaakt om te bidden in tijden van pandemie (misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’).

Kardinaal Eijk: “We moeten proberen om zoveel mogelijk rekening te houden met de ouderen en zwakkeren in de samenleving, die mensen die kwetsbaar zijn en die door een besmetting met het coronavirus heel ziek kunnen worden, of daar langdurig verschijnselen van kunnen houden. Daar moeten we rekening mee houden als we zelf gezond zijn. We leven in een hele individualistische samenleving. Ik denk dat we dat moeten doorbreken, dat we onze ogen moeten richten op het algemeen welzijn en ook ouderen en zwakkeren moeten daar deel aan hebben. Vandaar dat ik zeg: wat ge voor de geringsten van mijn broeders doet, dat doe je voor Mij. Dat doe je voor Christus zelf. Als je echt Jezus wil volgen, moet je dat doen.”

Kardinaal Eijk en de andere bisschoppen roepen in deze video ook op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan zijn. Je verruimt daardoor je ziel, zegt ze, en je verenigt je met Jezus. En dat zou ik mensen willen meegeven. Bidden. Laat de coronaviruspandemie ons brengen tot het besef dat het leven dat we hebben uiteindelijk niet in onze handen ligt, maar in dat van de goddelijke voorzienigheid. Laten we ons in gebed aan God toevertrouwen in een simpele blik op de hemel,” zo zegt kardinaal Eijk.

Bekijk hieronder de video:

Bron: https://www.aartsbisdom.nl/video-woord-van-bemoediging-van-de-bisschoppen/