Paulus Actueel – 4 oktober 2020

Vieringen komende tijd

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Met de al bekende richtlijnen en protocollen. En, met een klein koor van maximaal vier zangers.

Zondag 4 oktober :Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers  m.m.v. het Paulus Kinderkoor.
Zaterdag 10 oktober, 18:00 uur: Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers en Gérard Martens m.m.v. het Kinderkoor
In deze viering viering doen Barend van den Bosch, Thomas Baeyens, Vince Laurian, Yara Rison, Iris Rijpma, Elias Ris, Amos Spit en Tobias Toonen hun eerste communie
Dit is een besloten viering; u kunt wel on-line meekijken: Eerste communieviering
Zondag 11 oktober: Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. het PJK.
Zondag 18 oktober: Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Peter Raedts m.m.v. het Dameskoor
Zondag 25 oktober: Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. de Cantorij.

Reserveren

Reserveren voor zondagse viering
U zult er langzaamaan aan gewend zijn: het online reserveren voor vieringen. Het blijft belangrijk om dat te doen. We willen iedereen vragen zoveel mogelijk vooraf te reserveren en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Eerste communie

Zaterdag 10 oktober, 18.00 uur, vieren Barend van den Bosch, Thomas Baeyens, Vince Laurian, Yara Rison, Iris Rijpma, Elias Ris, Amos Spit en Tobias Toonen hun eerste communie. Voor deze viering maken zij en hun gasten (en wij) dankbaar gebruik van de gastvrijheid van de Rafaëlkerk. Dit is een besloten viering. U kunt de viering online bijwonen via Rafaelkerk.
De tekst van de liturgie van deze viering vindt u hier: Boekje eerste communie 2020 

Kerkvervoer

Vanaf zondag 6 september kunt u weer gebruik maken van het kerkvervoer. U kunt zich aanmelden bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Kerstmis 2020

Om alvast vooruit te kijken: het ziet er naar uit dat er op kerstavond twee vieringen gehouden kunnen worden, waarvan één laat in de middag met het kinderkoor. Een tweede viering zal minimaal 3 uur na afloop van de eerste viering kunnen beginnen. Op kerstochtend zal er een eucharistieviering zijn. Van allerlei andere plannen en initiatieven is nog niet zeker of en hoe die kunnen doorgaan.

Paulus Online

Het PGB en een projectgroep zijn aan de slag gegaan om met een plan te komen om vieringen (en andere activiteiten) van de Paulus te gaan streamen. Allereerst gaat het dan om de vraag wat we willen gaan streamen en hoe dat georganiseerd kan worden. Er zijn gelukkig al verschillende ideeën. Maar, natuurlijk zijn uw voorstellen meer dan welkom. Verras ons maar. Voor het gebruiksplan zijn wij ook op zoek naar vrijwilligers: wie zou het leuk vinden om aan de knoppen te zitten en uitzendingen technisch mogelijk te maken? De tweede vraag is hoe wij dat technisch gaan regelen. Er moet een keuze gemaakt worden voor de technische installatie van goede kwaliteit beeld en geluid en bediening. Om die investering mede mogelijk te maken, zullen wij -u raadt het al- binnenkort een beroep doen op iedereen in de Paulus. U hoort er nog van.

Voedselbank

Elke zondag kunt u houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Deze inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.