Priesterwijding broeder Michael-Dominique Magielse

Op zaterdag 8 augustus zal in de Sint Dominicuskerk (Het Steiger) te Rotterdam broeder Michael-Dominique Magielse, dominicaan tot priester worden gewijd. De wijdeling ontvangt de priesterwijding door handoplegging en gebed. Celebrant is mgr. J van den Hende, bisschop van Rotterdam.

Vanwege de corona maatregelen is er plaats voor een beperkt aantal mensen. Naast plaatsen voor expliciet genodigden is er ook ruimte voor andere belangstellenden om de wijdingsviering bij te wonen. Het is wel noodzakelijk daarvoor een plaats te reserveren. Dat kan via het e-mailadres: viering@dominicanen010.nl. Uw dient zich vóór 4 augustus aan te melden, uiterlijk donderdag 6 augustus verneemt u per email of u de viering ook daadwerkelijk kunt bijwonen.

Vóór zijn intrede bij de dominicanen was Michael Magielse werkzaam in de journalistiek, onder meer bij RTV Utrecht, en was hij als kerkganger betrokken bij de Augustinusgemeenschap, waar hij tijdens de viering van de eucharistie vaak als lector en akoliet fungeerde. Zijn priesteropleiding volgde hij op Bovendonk. Thans werkt hij parttime aan de universiteit van Tilburg waar hij binnen de liturgiewetenschappen een proefschrift voorbereidt over digitale vormen van liturgie.

De wijdeling woont in het convent H. Petrus van Verona, Hang 17, 3011 GG Rotterdam

 

Foto: David Meulenbeld