Paulus Actueel Extra – 2 juli 2020

Afgelopen maandag hebben we de knoop doorgehakt: in ieder geval zijn er op 5 en 12 juli vieringen in de Paulus (met op 12 juli een eucharistieviering met pastoor Hans Boogers).
We beslissen nog of het daarna zo door kan gaan. Het is dus een soort van testfase. Bovendien: na onze oproep heeft zich een aantal vrijwilligers gemeld voor de taken die met de protocollen nodig zijn, maar dat mogen er best nog een paar meer zijn om een realistisch rooster te kunnen maken. Met name zoeken we BHV-ers.

Voor de vieringen moet u vooraf een zitplaats reserveren.
Wie niet op de lijst staat, zal niet worden toegelaten (ook niet als er toch plaats is).
Wie klachten heeft blijft thuis.

Het reserveren kan online en, als u geen internetverbinding heeft, telefonisch.
In de PaulusActueel staat telkens wanneer en bij wie u telefonisch kunt reserveren.

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

  • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus.
  • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
    Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
  • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
  • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
  • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
  • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
  • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

Op 14 juli aanstaande wordt duidelijk of de vieringen op en na zondag 19 juli doorgaan.
Dan verschijnt ook weer de volgende (digitale) PaulusActueel.

 

Online vieringen

Uit de enquête en uit mails die we ontvingen is duidelijk geworden dat de online vieringen zeer op prijs gesteld werden en dat vele mensen de komende tijd graag een online aanbod willen.

Het PGB gaat een nieuw online aanbod uitwerken. In eerste instantie zal dat gaan om het live (of semi-live) streamen van de viering in de Pauluskerk. Het zal wellicht niet lukken om dat meteen al op 5 juli beschikbaar te hebben. U zult dus in ieder geval éen en wellicht enkele weken geen mogelijkheid hebben om via de laptop of computer de vieringen in de Paulus te zien en mee te beleven.
De tussentijd gebruiken we om te kijken wat er technisch mogelijk is, wat we daarvoor moeten aanpassen (de wifi-verbinding bijvoorbeeld) en wat we moeten aanschaffen.
Wellicht doen we daarbij een beroep op u… of voor een crowdfunding (als dat nodig is) of technische ondersteuning (iemand zal de knop aan en na de viering weer uit moeten zetten namelijk).