Opstarten vieringen in de Nicolas-Monicakerk/ Jacobusgemeenschap

Zondag 5 juli worden de vieringen in het Kerkcentrum Nicolaas-Monica weer opgestart. Hierbij vindt u het protocol dat wij volgen.
Als u een viering wilt bijwonen dient u zich telefonisch aan te melden bij het Kerkcentrum Nicolaas-Monica, tel 030-2441319. Dit kan op maandag-, dinsdag-, woensdag- , en donderdagochtend tussen 9:30 uur en 12:00 uur.

Protocol voor vieringen Kerkcentrum Nicolaas-Monica-Jacobus

Lieve mensen,

In de locatieraad hebben we afgesproken om zondag 5 juli a.s. weer open te gaan.

We volgen het protocol aangereikt door het  bisdom.

Gang van zaken

 1. Als u een viering wilt bijwonen dient u zich telefonisch aan te melden bij het kerkcentrum Nicolaas-Monica, tel 030-2441319. Dit kan op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 9:30 uur en 12:00 uur. Er kunnen op gepaste afstand 45 mensen de viering bijwonen.
 2. Als u zich niet goed voelt, koorts heeft en iemand in uw nabijheid ziek is, mag u niet komen. Graag bijtijds afbellen.
 3. Kom op de dag van de viering graag op tijd. Alles duurt langer.
 4. Bij de ingang desinfecteert u uw handen met de klaarstaande desinfecterende gel.
 5. Bij de ingang staat één van de leden van de Locatieraad om u welkom te heten en de te volgen procedures uit te leggen.
 6. Uw naam wordt opgeschreven en daarbij de bevestiging dat u zich niet ziek voelt.
 7. U wordt door een ander lid van de Locatieraad naar een plaats in de kerk begeleid
 8. Uw jas moet u meenemen naar uw zitplaats.
 9. Bij de vredeswens blijft u op uw plaats en géén handen schudden.
 10. De voorganger met de lector verlaten als eerste de kerk.
 11. Vervolgens krijgt u aanwijzingen over het verlaten van de kerk , hiervoor gebruiken we een andere uitgang dan u gewend bent.
 12. Bij de uitgang op een tafel staat een collecteschaal waarin u uw bijdrage kunt doen (tijdens de viering is er geen collecte).
 13. U verlaat daarna de kerk. Als u nog wilt napraten zult u dat buiten moeten doen en op gepaste afstand van elkaar of eventueel bij iemand thuis.
 14. Helaas mogen we nog niet zingen in de kerk en zijn we opzoek naar andere muzikale elementen waarnaar wij kunnen luisteren .

Locatieraad kerkcentrum Nicolaas-Monica /Jacobus.

(Dit bericht wordt in het weekend digitaal en analoog aan beide geloofsgemeenschappen verspreid.)