Poster Brandveiligheid in kerken – bewust in vijf stappen

Brand in kerkgebouwen levert materiële en financiële schade op, maar ook is er vaak verdriet over het verlies van het gebouw. Probeer brand daarom te voorkomen of te beperken. En als er toch brand ontstaat, handel dan direct en regel goede nazorg.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in samenwerking met onder meer verzekeraar Donatus een poster gemaakt die het kerkbestuur, de vrijwilligers en andere betrokkenen helpt in vijf stappen bewust te raken van de risico’s van brandschade en de mogelijkheden die er zijn om dat te voorkomen.

De vijf stappen zijn: inventariseer brandgevaarlijke situaties in en om het gebouw, organiseer voortdurende aandacht voor brandveiligheid, investeer in brandveiligheid, hoe te handelen bij brand en het herstel van de schade na afloop.

De poster op A2-formaat kan als PDF-bestand worden gedownload van de website van het RCE: www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/veilig-erfgoed/documenten/publicaties/2019/01/01/poster-brandveiligheid-in-kerken. Daar zijn ook gedrukte exemplaren te bestellen.