Kalender ‘Samen geloven’

In de H. Pancratius parochie (Tubbergen en omgeving) is een kalender gemaakt voor jonge kinderen en hun ouders, getiteld ‘Samen geloven’. Het is een levensbeschouwelijke kalender met een Bijbelverhaal, gebedje, gedichtje, liedje, een activiteit voor iedere week van het jaar. De kalender komt tegemoet aan ouders (en oma’s en opa’s) die graag een rustmomentje met hun (klein)kinderen willen hebben en de kinderen iets willen laten ervaren van het christelijk geloof.

Hoe is de kalender tot stand gekomen?
Binnen de parochie is Kinderkerk actief, een werkgroep begeleid door de diaken van de parochie, die vijf keer per jaar een thematische gebedsviering aanbiedt voor jonge kinderen en hun ouders. Deze vieringen worden goed bezocht. Binnen het pastoraal team kwam de vraag naar boven of deze jonge ouders misschien ondersteuning konden gebruiken bij de geloofsopvoeding van hun kinderen thuis. Pastoraal werker Christianne Saris is met deze vraag aan de slag gegaan en heeft ouders na een viering van Kinderkerk gevraagd om mee te denken. “Vier ouders hebben zich aangemeld,” vertelt Saris. “Uit deze groep kwam het voorstel om een kalender te maken en dat vond iedereen een goed idee. Er werd gekozen voor een tafelkalender omdat deze het makkelijkst bij de hand genomen kon worden.”

De groep koos twaalf thema’s uit, passend bij de tijd van het jaar, zoals ‘een nieuw begin’, ‘iedereen hoort erbij’, ‘nieuw leven’, ‘samenwerken’ en ‘dankbaarheid’. De thema’s zijn door de leden van de werkgroep uitgewerkt, een illustrator maakte er passende tekeningen bij en dankzij sponsors kon de verkoopprijs laag worden gehouden.

De kalender werd geïntroduceerd via de lokale krant en sociale media van de parochie. Van de 150 exemplaren werden er in drie maanden 130 verkocht. “Inmiddels zijn er positieve geluiden te horen over de kalender. Er is goed mee te werken, het afwisselende aanbod wordt gewaardeerd, de plaatjes zijn aantrekkelijk en de kinderen luisteren geboeid,” aldus Saris.

Ook voor andere parochies is dit een bruikbaar initiatief. Er zijn nog exemplaren te koop, voor 3 euro per stuk. Bestellen kan bij Christianne Saris: c.saris@hpancratius.nl