Vieringen in de Aloysiuskerk vanaf 5 juli

Het Aloysiusberaad heeft zich gebogen over het weer opengaan van de kerk en het houden van vieringen. Dit alles in overeenstemming met de protocollen die zijn uitgevaardigd door de bisschoppen en in samenspraak met de groepen die een bijdrage leveren aan de vieringen.

We hebben besloten om niet direct op 7 juni, maar pas op zondag 5 juli de eerste viering te houden.

Wij willen geen risico’s lopen en het beste voor ieders gezondheid. Wij willen daarom iets meer tijd nemen om op een goede manier de nodige maatregelen te kunnen treffen. Tot die maatregelen horen de alom bekende zaken als desinfectiemiddelen, maar ook een goede mogelijkheid voor u om te kunnen reserveren en bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een BHV-er/ EHBO-er. Mocht u in het bezit zijn van een dergelijk diploma/certificaat, vernemen wij dat graag.

Wanneer de richtlijnen van RIVM en bisschoppen niet veranderen zullen wij vanaf zondag 5 juli de zondagsochtendvieringen hervatten. De eerste weken zal dit met 30 mensen zijn, zodat we goed kunnen ervaren en testen hoe dit loopt. In deze eucharistievieringen zal ook de communie aan de kerkgangers worden uitgereikt, met de benodigde voorzorgsmaatregelen. Deze vieringen zullen zonder zang zijn. Ook zult u moeten reserveren, dit is nodig vanwege het maximumaantal personen.

Over de maatregelen die getroffen worden, de manier van reserveren en ook het moment van de viering van de eerste communie, die eerder gepland stond voor 5 juli, zult u op een later tijdstip nader geïnformeerd worden.

Sander Funcke,
Aloysiusberaad