De Paaskaars 2020 in de Paulus

 

De Paaskaars  –  Het Licht van Christus

De intenties uit de Paulusgemeenschap zijn tot één nieuwe Paaskaars samengesmolten

Traditie en Symboliek
Al in de tijd van Augustinus (rond 400 na Chr.) bracht men de paaskaars brandend de kerk binnen en klonk ondertussen het gezang van driemaal “Licht van Christus”. Die traditie is later uitgebreid met het doorgeven van het licht van paaskaars naar het kaarsje van iedere gelovige. Zo wijkt de duisternis en wordt de hele kerk in het licht gezet. Helaas hebben we dat dit jaar vanwege de corona-pandemie moeten missen. Maar een nieuwe paaskaars is er wel. Deze is  nu met Pasen voor deze gelegenheid gewijd in de Catharinakathedraal, tezamen met die van de andere kerken van onze Sint Martinusparochie.

Het Aartsbisdom heeft in afgelopen december het Jaar van de Eucharistie uitgeroepen met als beeldmerk de Emmaüsgangers.
Die zien we terug in de drie figuren in de decoratie. Christus’ verschijning loopt letterlijk te midden van beide mannen die op weg zijn naar Emmaüs. Zoals wij allen als Gods volk ook voortdurend onder weg zijn.
In Emmaüs aangekomen zal Jezus het brood met hen breken. (Lucas 24:30) En in de Eucharistieviering komt Christus ook in ons midden.
Daarom krijgt het Christusmonogram X en P in de decoratie een dominante plaats.
Het wordt gevormd door de eerste twee (hoofd-)letters (de chi en de rho) van het woord Christus in het Grieks: XRISTOS. De vijf wierooknagels vormen vanuit het midden van het monogram een kruis en herinneren zo aan de evenzovele wonden in het lichaam van Christus. Zo wordt Jezus’ lijden onder onze aandacht gebracht. Zonder lijden geen verrijzenis.
Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.” staat in al in het Oude Testament, eerste hoofdstuk van het boek Openbaring.
Die eerste en laatste letter van het Griekse alfabet ontbreken eigenlijk nooit en staan nu hier onder het Christusmonogram.

Het jaartal 2020 wordt gedragen door een mondkapje, een schild tegen virussen. Dit schild is hét symbool geworden van de hele strijd tegen het coronavirus en alle problemen die daarbij worden ondervonden. Hiermee wordt – met omfloerste stem – gevraagd om ook onze aandacht te wijden aan allen in de zorg en aan alle slachtoffers van deze coronacrisis.

Ambachtelijk gietproces
Basis voor de decoratie vormt de meterlange, iets taps toelopende kaars. De was hiervoor komt van de overgebleven stompjes van de intentiekaarsen van het afgelopen kerkelijk jaar. De intenties die  parochianen daaraan verbonden hebben zijn zo onlosmakelijk met elkaar verenigd. Die gerecyclede en gezuiverde was hebben de parochianen Peter Luijkx, Piet Keppel en pastoor Hans Boogers gegoten in een voorgevormde buis waarin een katoenen lont gespannen is. Afgekoeld en hard geworden wordt de paaskaars uit de vorm bevrijd. Dan wordt er een centraal gat geboord waarin de pin van de grote staande kandelaar moet passen. Het gietproces is hiermee klaar. Tot slot brengt Ben Koevoets zijn ontwerp aan in gekleurde was en prikt de wierooknagels op hun plaats. Voor de tiende achtereenvolgende maal is nu dit symbool van het Paaslicht gereedgekomen. Het resultaat van een mooie en duurzame samenwerking binnen onze Pauluskerkgemeenschap.