Het werk van Omduw

Het kan zomaar gebeuren: door ziekte niet kunnen werken, een werkgever die niet meer betaalt, rekeningen die zich opstapelen, regelingen waar je niet uitkomt, het overzicht kwijt, de deurwaarder dreigt.

Verlies van werk, scheiding, ziekte, schulden… niet iedereen die getroffen wordt, lukt het om het leven weer op orde te krijgen. Sommigen verliezen de regie en komen terecht in een situatie van rekeningen die zich opstapelen, de huur niet kunnen betalen en de dreiging van een deurwaarder. Ze vervallen in armoede en worden dakloos. Vanuit christelijke waarden wil Omduw, een samenwerkingsverband van 18 Utrechtse kerken, hulp bieden aan mensen die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen.

Een ander voorbeeld. Gevlucht voor het regime, maar geen asiel gekregen. Zonder ID, uitkering, werk en onderdak. Teruggaan kan niet, daar wacht de cel. Een zwervend bestaan. En dan word je ziek en heb je medicijnen en eten nodig. Ook van deze groep komen er mensen naar Omduw.

Op het wekelijkse spreekuur wordt directe, kortlopende hulp geboden voor eten, slapen, reiskosten of medische hulp. Ook wordt cliënten hulp geboden om de regie terug te krijgen: advies over schuldsanering, hulp om weer te gaan wonen, het verkrijgen van documenten. Omduw werkt hierin samen met tal van organisaties, die maaltijden en slaapplaatsen bieden, maar ook met de gemeente Utrecht, andere diaconale instellingen en organisaties die zich inzetten voor specifieke doelgroepen zoals ongedocumenteerden en drugsverslaafden. Als extra activiteit wordt een aantal keer per jaar een gratis maaltijd georganiseerd voor daklozen.

Omduw staat voor Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep en wordt gefinancierd door de aangesloten kerken. Een team van vijftien vrijwilligers vanuit deze kerken verzorgt het spreekuur; een aantal van hen is opgeleid tot schuldhulpmaatje. Zo maken we het samen mogelijk honderden mensen per jaar te helpen. Mensen die geen familie of gemeente hebben om op terug te vallen.

Het bestuur van Omduw is dankbaar voor de bijdragen en betrokkenheid vanuit de kerken en de samenwerking met heel veel partners. We willen ons werk graag voorzetten. Als de economische gevolgen van de coronacrisis duidelijk worden, zal dit misschien meer dan ooit nodig zijn. Wij rekenen dan ook op blijvende steun.

Meer informatie vindt u op de website: www.stichtingomduw.com en in het jaarverslag 2019. Dat kunt u lezen of downloaden op de website. Ook kunt u bellen met vragen of ideeën: 06 81788483. Mailen mag ook: omduwutrecht@gmail.com.