Paulus Actueel – 3 mei 2020

Beste allemaal,

Ook de komende zondagen kunt u om 11.00 uur (dit is dus een half uur later dan de gebruikelijke tijd) via het YouTube-kanaal Pauluskerk Utrecht online een korte viering bijwonen. De link (en de teksten) worden u tijdig in een aparte mail gestuurd. Wie wil meedenken en -werken, is van harte uitgenodigd.
Na de uitzending is de Pauluskerk tussen 11.30 en 12.15 uur open voor het opsteken van een kaars, gebed en het schrijven van een intentie in het intentieboek. Denkt u aan de anderhalve meter afstand?

Rooster van voorgangers:
– Zondag 3 mei, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Arnold Smeets en Myrthe Terranea.
– Zondag 10 mei, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Peter Raedts en Werend Griffioen.
– Zondag 17 mei, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Myriam Braakhuis en Mirjam van Noord.
– Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Gérard Martens en Myrthe Terranea

Daarnaast wijzen wij u op de mogelijkheid om op zondagmorgen op televisie de Eucharistievieringen te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2, en de dagelijkse vieringen die online worden uitgezonden via deze website en deze facebookpagina.

Intenties voor de livestreamvieringen
Wij nodigen u uit om, als u dat wil, uw gebedsintentie door te geven: dat kan heel veelkleurig zijn: de naam van een overledene, gebed uit dank, of gebed voor iemand die ziek is of het moeilijk heeft.

Ook biddend willen wij ons zo met elkaar verbonden weten. Intenties kunnen tot en met de donderdag voor de viering worden doorgegeven, per voorkeur via een e-mail naar: Paulusgemeenschap.

Roepingenzondag
De Vierde Zondag van Pasen is Roepingenzondag. Er is een folder met het gebed om roepingen en een speciale website Roepingenzondag.

Collecte
Het is mogelijk om online de collecte te betalen. U kunt naar eigen inzicht elk door u gewenst bedrag aan de collecte bijdragen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de eigen parochie.

Pastorale zorg
Wij begrijpen dat velen door de sluiting van de kerk eenzaam kunnen raken. We kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap.
Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad. De telefoonnummers zijn:
Arnold Smeets                  06-81640069
Gérard Martens                06-47198072   en via e-mail: Gérard Martens
Marie-José van Bolhuis  06-10852666

Hulpvraag – Hulpaanbod
Heeft u een hulpvraag, of bent u zelf in staat hulp te bieden, geef dit dan door aan een van de leden van het Paulus Gemeenschapsberaad, mail naar de Paulusgemeenschap of stuur een briefje naar het bovengenoemde adres. Samen met alle gemeenschappen van de parochie proberen wij alle hulpvragen op elkaar af te stemmen.

Woord van dank van Jos Hettinga
Graag wil ik u/jullie hartelijk danken voor de vele wijzen waarop jullie meeleefden bij mijn onverwacht ziek-worden: Dank voor alle goede wensen, de lieve kaarten, de appjes, de bloemen, de kaarsen en de vele gebeden. Wat hartverwarmend om te merken dat we als Paulusgemeenschap elkaar zo nabij zijn. Misschien goed om in het kort even te vertellen wat er gebeurde: Zaterdag 18 april werd ik onverwacht onwel. Dankzij het voortvarende optreden van mijn kinderen stond al gauw de ambulance voor de deur en die heeft me in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Aanvankelijk was de angst natuurlijk dat het om Corona zou gaan. Dat was het gelukkig niet, maar een riskante longembolie. De hele zaterdag is er op de IC ‘gevochten’ voor mijn leven. Na aanvankelijk sombere geluiden is het zondag toch ten goede gekeerd. Gelukkig weet ik van die twee dagen helemaal niets. Maandag werd ik weer wakker op een verpleegafdeling. Sindsdien is het wonderbaarlijk snel de goede kant op gegaan. Sinds vrijdag 24 april ben ik weer thuis, met ondersteuning. Ik zal het een aantal weken rustig aan moeten doen, maar de verwachting is dat ik weer helemaal ‘de oude’ zal worden. Velen van jullie weten dat ik graag zing over ons ‘broze bestaan’ waarin wij mogen leven (GvL 608). Dat ons leven broos en kwetsbaar is, dat ervaren heel veel mensen juist deze tijd. Dat wij het leven niet in onze hand hebben, al menen wij dat vaak wel. Juist in alle kwetsbaarheid worden we ons weer bewust dat het leven ons gegeven is, en hoe kostbaar dat leven is. Ik ben dankbaar dat mij nieuwe ruimte van leven gegeven is. Ik ben onze geweldige gezondheidzorg dankbaar. Ik ben mijn naasten, mijn vrienden en jullie allen dankbaar dat ik me gedragen mag weten door deze verbondenheid en door de liefde van de Barmhartige.

Themamorgen en “Met Paulus aan Tafel”
Tot eind mei is er geen themamorgen. Ook “Met Paulus aan Tafel” is tot eind mei geannuleerd.

Pauluscentrum
Iedere dag bent u welkom in het online Pauluscentrum. Om de eerste keer te kunnen inloggen, dient u zich te registreren. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paulus Connect.

Cursus eucharistie ‘Verhef je hart’ op Radio Maria
Pastor Koos Smits is een vaste medewerker van Radio Maria Nederland. Hij is nu op de dinsdagmorgen 10.15 uur een serie uitzendingen gestart waarin steeds een hoofdstukje uit het boekje ‘Verhef je hart’ behandeld wordt. Het boekje bevat 15 preken van paus Franciscus over de eucharistie. Tot aan de corona-crisis werd het door de pastores van RK Utrecht gebruikt als handboek voor de drie “eucharistische” gespreksgroepen. Radio Maria is in heel Nederland (en de wereld) te beluisteren via: Radio Maria Nederland.

Bidden in tijden van beproeving – nieuw gebedenboekje voor coronatijd
Abten en abdissen, kluizenaars en spirituele leiders, katholieken en protestanten, zij gaan ons voor in gebed en geven woorden om het uit te houden in de pijn en het lijden van deze tijd. Dit nèt verschenen gebedenboekje (64 pagina’s) is voor € 9, 95 te bestellen bij Adveniat/Reliboek.

 Dodenherdenking
De traditionele dodenherdenking op 4 mei aan het Willem de Zwijgerplantsoen zal dit jaar doorgaan, maar dan zónder publiek. Dit i.v.m. de Coronacrisis. Het bestuur van Tuindorps Belang zal op deze dag een kranslegging doen op een niet nader te benoemen tijdstip, om publiek te (ver)mijden.
U kunt dit jaar wél digitaal herdenken. Zie: Monument aan het Willem de Zwijgerplantsoen.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Deze PaulusActueel is -in bcc- verstuurd naar bijna 200 bekende e-mailadressen. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 17 mei 2020.

Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht. Hier vindt u ook de Zevende Pastorale brief van de pastores van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het niet op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het Gemeenschapsberaad.