Koninklijke onderscheiding aan drie parochianen van Katholiek Utrecht

Tijdens de Lintjesregen 2020 heeft burgemeester Jan van Zanen 28 Utrechters opgebeld om hen te verrassen met het bericht dat zij een koninklijke onderscheiding ontvangen. Twee van hun zijn actief betrokken binnen de samenwerkende parochies van Katholiek Utrecht. Onze enorm applaus en waardering voor hun inzet en werk binnen de kerk.

Christien van den Heuvel (Aloysiusgemeenschap)
Sinds 1968 is mevrouw Van den Heuvel-van Maarseveen actief in Rooms-Katholieke parochies in Utrecht-Oost, nu verenigd in de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht. Vanaf de fusie in 2010 tot november 2017 bestuurslid en aanvankelijk penningmeester geweest van de RK Parochie St. Martinus, een fusie van 5 voormalige parochies. Daarvóór was zij bestuurslid en penningmeester van de RK Parochie Utrecht-Oost (Aloysiuskerk, Heilig Hart en OLV ten Hemelopneming, nadat zij daarvóór jarenlang actief was in de ‘Biltstraatkerk.’ Tot op heden is zij actief als acoliet en collectant. Daarnaast is zij een periode actief geweest als afgevaardigde van haar parochie en penningmeester bij het Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK).
Sinds 2010 is Van den Heuvel-van Maarseveen penningmeester van de Katholieke vereniging voor Oecumene. Door haar inzet is de voortzetting van de vereniging in huidige vorm voor tenminste 2 jaar veiliggesteld. Zij is ook penningmeester bij de LJ Mariastichting, het St. Maartensberaad en het Stiltecentrum Utrecht. In het verleden was zij penningmeester bij Stichting ’t Labyrinth en lid van het landelijk bestuur van NOvAA, de toenmalige beroepsorganisatie van AA-accountants.

 

Frans Middelham (Dominicusgemeenschap)
Sinds 1985 zet de heer Middelham zich in voor de Dominicuskerk. Hij is al 20 jaar koster en nog langer redacteur en opmaker van het kerkblad Gesprek. Ook verricht hij verschillende werkzaamheden in de kerk, waaronder het onderhoud van de kerk, ICT en elektra, opmaak en printen van bijvoorbeeld programmaboekjes van concerten en het zetten van de buitenkerststal.
Hij heeft lange tijd de jaarlijkse pelgrimstocht naar de Stille Omgang georganiseerd en hij maakt foto’s en films van allerlei activiteiten in de Dominicus, waaronder de online-vieringen die wij sinds de coronamaatregelen op de site zetten. Daarnaast is Middelham secretaris van de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) waarvoor hij ook allerlei andere zaken regelt, en sinds 2017 is webmaster van kamerkoor Amor Vincit.

 

Jan van Kuik (Antoniusgemeenschap)
In 1980 trad de heer Van Kuik toe tot het bestuur van geloofsgemeenschap ‘Onze Lieve Vrouw van Goede Raad’. Hij heeft zich als voorzitter bijzonder ingezet voor de fusie met de ‘St. Antonius van Padua’ en werd vicevoorzitter van het nieuwe bestuur. Bij de restauratie van de St. Antoniuskerk heeft hij een belangrijke rol gespeeld, net als in vormen van eenheid tussen alle verschillende vrijwilligers en activiteiten voor ouderen. Tijdens een nieuwe fusie van 6 kerkgemeenschappen in 2011 heeft de heer Van Kuik het onderhoud en beheer van de 6 kerken op zich genomen. Hij is tot op heden betrokken bij de nieuwe bestemming van de Antoniuskerk als Stadsklooster. Naast zijn inzet voor de kerk is hij al sinds 1980 actief bij de Utrechtse Tafeltennis Club (UTTC). Van 1983 tot 2003 als penningmeester en sindsdien als secretaris. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de verbouwing van het clubhuis en treedt regelmatig op als begeleider bij competitiewedstrijden.