Religieuzen zoeken bruggenbouwers voor KNR-Waarderingsprijs 2020

In 2020 reiken de religieuzen, verenigd in de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), opnieuw een KNR-waarderingsprijs uit. Dit jaar staat de prijs in het teken van het omgaan met verschillen en vooral het overbruggen daarvan.

De KNR-waarderingsprijs is een prijs ter bekroning van activiteiten die passen bij de traditie van religieuzen op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit. De prijs is bedoeld voor een initiatief dat de religieuzen waarderen en waarin zij zich herkennen. Het bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5.000. Dit jaar is de prijs bestemd voor een project of initiatief dat zich in het brede gebied van onderwijs en vorming op bijzondere wijze inzet voor het overbruggen van verschillen.

Iedereen kan een project nomineren. Te denken valt aan projecten of initiatieven die door scholing, vorming of coaching in brede zin bijdragen aan het overbruggen van verschillen in de maatschappij. Nomineren kan tot uiterlijk 30 april via het nominatieformulier op www.knr.nl. Op die site is ook meer informatie te vinden over het aanmelden en de procedure.