Paulus Actueel – 5 april 2020

Beste allemaal,

Omdat in ieder geval tot na Pinksteren ook in de Pauluskerk geen vieringen kunnen worden gehouden, wordt achter de schermen hard gewerkt en nagedacht om juist in deze tijd samen kerk te kunnen zijn. De komende zondagen kunt u om 11.00 uur (dit is dus een half uur later dan de gebruikelijke tijd) online een korte viering bijwonen. Deze uitzendingen worden vooral mogelijk gemaakt door Noortje Cras en Emiel Middeldorp. De teksten en de link worden u tijdig in een aparte mail gestuurd. Wie wil meedenken en -werken, is van harte uitgenodigd.

Onder het kopje activiteiten elders op deze site vindt u een overzicht van alle vieringen in de Goede Week en Pasen die u thuis online kunt bijwonen. De links, de teksten en het beeldmateriaal bij deze vieringen worden u in aparte mails toegestuurd.
Daarnaast wijzen wij u op de mogelijkheid om op zondagmorgen op televisie de Eucharistievieringen te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2, en de dagelijkse vieringen die online worden uitgezonden via deze website en deze facebookpagina.

Pastorale zorg
Wij begrijpen dat velen hierdoor eenzaam kunnen raken. We kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap.

Intenties voor de livestreamvieringen
Wij nodigen u uit om, als u dat wil, uw gebedsintentie door te geven: dat kan heel veelkleurig zijn: de naam van een overledene, gebed uit dank, of gebed voor iemand die ziek is of het moeilijk heeft.
Ook biddend willen wij ons zo met elkaar verbonden weten.

Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad. De telefoonnummers zijn:
Arnold Smeets             06-81640069
Gérard Martens            06-47198072   en via e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                 06-23590737
Marie-José van Bolhuis 06-10852666

Heeft u een hulpvraag, of bent u zelf in staat hulp te bieden, geef dit dan door aan een van de leden van het Paulus Gemeenschapsberaad of mail naar de Paulusgemeenschap of stuur een briefje naar het bovengenoemde adres. Samen met alle gemeenschappen van de parochie proberen wij alle hulpvragen op elkaar af te stemmen.

Pauluscentrum
Inmiddels hebben ruim 50 personen de weg naar het online Pauluscentrum gevonden. Hier bent u 24 uur per dag, 7 dagen per week welkom. Om de eerste keer te kunnen inloggen, dient u zich te registreren. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paulus Connect.

Tussentijds
Met dank aan de bezorgers wordt het aprilnummer van Tussentijds bezorgd bij wie dat gewend is.

 Vastenactie
De Vastenactie gaat dit jaar wat langer duren. Een bekende slogan van de Vastenactie was jarenlang “samen maken we er meer van”. Zullen we dit jaar ook maar doen! U kunt uw bijdrage voor de Vastenactie ook online overmaken via: Doneer nu / Vastenactie.

Voedselbank
Omdat de Voedselbank hard is getroffen door de coronacrisis, houdt de Tuindorpkerk de komende zaterdagen een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht. Zaterdag 4 en 11 april kunt u van 10 uur tot 11.30 uur houdbare producten afgeven in de Tuindorpkerk. Er zullen dozen klaar staan waar u uw bijdrage in kunt plaatsen. Er is vooral behoefte aan rijst, pasta, olie, groente in blik, peulvruchten in blik, vis in blik, houdbare melk, (hand)zeep, afwasmiddel en toiletpapier. U kunt de Voedselbank ook steunen met een donatie.

SchuldHulpMaatje
De Coronacrisis leidt niet alleen tot gezondheidsklachten maar heeft ook enorme gevolgen voor het sociale leven. Ondanks het enorme pakket aan maatregelen dat de overheid genomen heeft om de zo ontstane financiële nood het hoofd te bieden, zullen er toch mensen voor langere tijd in financiële nood raken. Wanneer u mensen kent die zulke problemen hebben, dan is het fijn als u hen kunt wijzen op de mogelijkheid om er samen met een maatje aan te werken deze ellende te boven te komen. Contactgegevens tel: 06-21967860 (bereikbaar op maan-, dins- en donderdag), e-mail: SchuldHulpMaatje, of website: SchuldHulpMaatje.

Waarom juist hulpverleners omvallen (en André Hazes troost biedt)
Een interview met Myriam Braakhuis.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Deze PaulusActueel is -in bcc- verstuurd naar bijna 200 bekende e-mailadressen. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 19 april 2020.

Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

Wij staan open voor uw vragen en voor eventueel andere creatieve ideeën.

Ter inspiratie drukken wij hieronder het zegenlied af, dat wij anders in deze Vastenperiode aan het eind van de vieringen gezongen zouden hebben. U kunt het lezen of – al dan niet zachtjes – voor uzelf zingen.