Coronacrisis en financiële nood: SchuldHulpMaatje helpt!

De coronacrisis leidt niet alleen tot gezondheidsklachten maar heeft ook enorme gevolgen voor het sociale leven. Door de plicht om zoveel mogelijk afstand tot elkaar te bewaren en de sluiting van scholen, winkels, kantoren en verpleeg- en verzorgingshuizen raken mensen geïsoleerd. Het economisch leven valt stil en inkomsten voor ondernemers en werknemers vallen weg. Ondanks het enorme pakket aan maatregelen dat de overheid genomen heeft om de zo ontstane financiële nood het hoofd te bieden, zullen er toch mensen voor langere tijd in financiële nood raken.

SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie die getrainde maatjes inzet om mensen met financiële problemen te helpen weer zelfredzaam te worden.

Wanneer u mensen kent die zulke problemen hebben, dan is het fijn als u hen kunt wijzen op de mogelijkheid om er samen met een maatje aan te werken deze ellende te boven te komen.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Iemand kan zich op verschillende manieren bij ons aanmelden of aangemeld worden (uiteraard in overleg met de persoon zelf). Hieronder vindt u onze contactgegevens.

Tel: 06-21967860 (bereikbaar op maan-, din- en donderdag)

E-mail: info@schuldhulpmaatje030.nl

Website: www.schuldhulpmaatjeutrecht.nl

Lees hier het verzoek aan diaconieën en caritasinstellingen.