In herinnering aan koster Kees van Kuijk

Kees werd geboren op 16 mei 1936 in de Oudwijkerveldstraat 110.

De heilig Hartkerk was om de hoek waar hij gedoopt werd. Waar Kees zoveel binding mee zou krijgen door het kosterschap. Een koster waar je altijd op kon bouwen. Zoals een collega Kees typeerde: “Omdat Kees te vertrouwen is, vertrouwen pastores, vrijwilligers en andere parochianen hem allerlei vertrouwelijke zaken toe. Je kunt er veilig op rekenen, dat alles voor elkaar is.”

Kees bleef ook na zijn pensioen zich dagelijks inzetten voor de Aloysiuskerk, want dat was zijn nieuwe opdracht, na de sluiting in 1992 van de Heilige Hartkerk.

We namen op donderdag 12 maart afscheid van Kees in zijn kerk. Te midden van ons allen en zijn geliefde dierbaren in het bijzonder. Met Kees zijn geliefde psalm 27: ‘De Heer is mijn licht en mijn heil’. Met een foto van die markante beukenboom en toren Heilig Hart. Kees die daarin verbeeld wordt ook als koster, custos, wachter en opzichter van de kerk op aarde, opgewacht nu door Zijn Schepper en Heer.

Wij wensen zijn dierbaren en allen die Kees nu missen, vertroosting en bemoediging toe.

Mede in het licht van: “Uw aanschijn Heer wil ik zoeken.”

Door pastoor Hans Boogers