Paulus Actueel – 22 maart 2020

Zondag 22 maart; 11.00 uur: 4e zondag 40-dagentijd
Via livestream kunt u een korte viering bijwonen:

https://www.youtube.com/watch?v=X-Cla-xlpQI

 

Beste allemaal,

In navolging van de Nederlandse bisschoppen is besloten alle vieringen tot en met tweede paasdag af te gelasten. In tegenstelling tot eerder was aangegeven worden dus ook in de Pauluskerk geen vieringen meer gehouden, ook de vieringen die gepland waren in de Goede Week komen tot en met Pasen komen te vervallen. Afgelopen woensdag luidde ook de klok van de Pauluskerk. Onder het motto klokken van hoop zullen ook de komende twee woensdagen tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken luiden.
Achter de schermen wordt hard nagedacht om juist in deze tijd samen kerk te kunnen zijn.
Zo kunt a.s. zondag om 11.00 uur (dit is dus een half uur later dan de gebruikelijke tijd) via livestream een korte viering bij te wonen. De link vindt u hierboven.
Ook wijzen wij u op de mogelijkheid om op zondagmorgen op televisie de Eucharistievieringen te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2, en de dagelijkse vieringen die online worden uitgezonden via deze website en deze facebookpagina.

Bijeenkomsten afgelast
De sluiting van de kerk betekent ook, dat alle andere bijeenkomsten niet kunnen doorgaan. Dit geldt niet alleen voor de reeds afgelaste koorrepetities, maar ook voor de al uitgestelde bezinningsmaaltijd en de themamorgen van donderdag 9 april. Ook het Pauluscentrum is, in tegenstelling tot eerdere berichten, gesloten.

Pastorale zorg
Wij begrijpen dat velen hierdoor eenzaam kunnen raken. We kunnen ons voorstellen dat u met algemeen of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad. De telefoonnummers zijn:
Arnold Smeets                 06-81640069
Gérard Martens               06-47198072   en via e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl
Jos Hettinga                     06-23590737
Marie-José van Bolhuis 06-10852666

Daarnaast verzoeken wij u ook om juist in deze tijd extra om te kijken naar mensen in uw omgeving die een hulpvraag hebben. Probeer er zoveel als mogelijk is voor elkaar te zijn. Heeft u een hulpvraag, of bent u zelf in staat hulp te bieden, geef dit dan door aan een van de leden van het Paulus Gemeenschapsberaad of stuur een mailtje naar paulus@katholiekutrecht.nl of een briefje in de brievenbus van de kerk. Samen met alle gemeenschappen van de parochie proberen wij alle hulpvragen op elkaar af te stemmen.

Vastenactie
De Vastenactie gaat dit jaar wat langer duren. Een bekende slogan van de Vastenactie was jarenlang “samen maken we er meer van”. Zullen we dit jaar ook maar doen! U kunt uw bijdrage voor de Vastenactie ook online overmaken via:https://www.vastenactie.nl/doneer-nu?stb_source_code=658.

Tot slot
Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte via e-mail, de vitrinekast, Facebook en deze website.
Ter inspiratie drukken wij hieronder het zegenlied af, dat wij anders in deze Vastenperiode aan het eind van de vieringen gezongen zouden hebben. U kunt het lezen of – al dan niet zachtjes – voor uzelf zingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het Paulus Gemeenschapsberaad,

Frans Snijders