Pastoraal woord kardinaal Eijk

Hier onder kunt u een pastoraal woord van de Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht lezen. Aanleiding voor dit woord van bemoediging is de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die de bisschoppen daardoor hebben moeten nemen.

Een pastoraal woord van kardinaal Eijk