Oproep voor BHV-ers en vertrouwenspersonen bij de parochie

Beste parochianen,

Sinds de samenvoeging van de parochies worden we steeds meer geconfronteerd met de uitvoering van de overheidsregels. Ook het bisdom geeft ons aan om uitvoering te geven aan deze regelgeving. Zo ook, worden we geconfronteerd met de RI&E en Arbowet. De verplichting tot het organiseren van de BHV (Bedrijfshulpverlening) en het instituut vertrouwenspersoon kunnen we niet negeren.

In doe hierbij dan ook een beroep op u, parochianen om met me mee te denken over het organiseren van deze verplichting. Ik doe vooral een beroep op parochianen, die binnen hun werkomgeving ervaring hebben met de BHV en/of het instituut vertrouwenspersoon. Graag zou ik gebruik maken van uw kennis en ervaring, om vervolgens samen te bespreken hoe we dat binnen de parochies en gemeenschappen kunnen organiseren.

Mocht u hieraan mee willen werken dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Maar u kunt ook direct telefonisch contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet

Gerrit Koenders (bestuurslid personeel)

06-54687175