Chrismamis uitnodiging kardinaal Eijk

Aan alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het Aartsbisdom Utrecht.
Aan de parochiebesturen, locatieraden en pastoraatsgroepen in het Aartsbisdom Utrecht.
Aan de diaconaal assistenten en de catechetisch medewerkers in het Aartsbisdom Utrecht.

Betreft: Chrismamis

Utrecht, 27 februari 2020

Broeders en zusters in Christus,

Van harte nodig ik u allen uit voor de Chrismamis die elk jaar in de Goede Week voor heel ons Aartsbisdom Utrecht wordt gevierd. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat wij met vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn.

Iedereen is voor deze viering van harte uitgenodigd! Op de eerste plaats uzelf, maar ook de volwassenen die zich voorbereiden op hun doopsel en/of vormsel en kinderen/jongeren die het vormsel gaan of hebben ontvangen. Hun aanwezigheid zal de Chrismamis verrijken.

Dat geldt ook voor de vluchtelingen die in uw parochies naar de kerk komen. Daarom aan u het vriendelijke verzoek om vanuit elke locatie in uw parochie een groep parochianen te (laten) vormen die naar de Chrismamis komt. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende viering meebeleven.

Datum:      woensdag in de Goede Week: 8 april 2020
Adres:        Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn
Aanvang:  19.00 uur

Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en de priesterwijding.

Biechtgelegenheid
Voorafgaand aan de Chrismamis is er gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening ofwel de biecht. Van 18.00 uur – 18.45 uur zullen daarvoor priesters beschikbaar zijn tussen het hoogaltaar en het priesterkoor van de Onze Lieve Vrouwekerk.

Aanmelding priesters en diakens
Alle priesters nodig ik uit om tijdens deze Chrismamis op de vooravond van Witte Donderdag als broeders in het priesterschap te concelebreren en hun wijdingsbeloften te hernieuwen. Zij worden verzocht om uiterlijk 18.45 uur in het parochiecentrum (Stationsstraat 13) met eigen albe en witte stola aanwezig te zijn.

De diakens zijn ook uitgenodigd om in albe met stola aanwezig te zijn. Aan hen eveneens het verzoek uiterlijk 18.45 uur in het parochiecentrum aanwezig te zijn. Zowel de priesters die willen concelebreren als de diakens die in liturgische kleding aanwezig willen zijn, worden verzocht zich vóór 7 april aan te melden bij ceremoniarius G.L.M. Lokate: lokate@aartsbisdom.nl

Overhandiging nieuwe HH. Oliën
De overhandiging van de nieuwe HH. Oliën na afloop van de Chrismamis geschiedt op drie plaatsen in de kerk en wel per vicariaat. Het zal per parochie verschillen of de bestelde flesjes HH. Oliën worden meegenomen door de pastoor of door anderen die de parochie vertegenwoordigen.

Afgifte oude HH. Oliën
Voorafgaande aan de Chrismamis kunnen de HH. Oliën worden afgegeven die in het voorgaande jaar gezegend of gewijd zijn. Daartoe staat er in het portaal bij de hoofdingang iemand bij een speciale tafel. Het Aartsbisdom zorgt voor een goede verbranding van de HH. Oliën die niet meer gebruikt zullen worden.

Voedselbank en Kledingbank
Graag nodig ik degenen die naar de Chrismamis komen uit voedsel dat enige tijd houdbaar is mee te nemen voor de Voedselbank Apeldoorn. Tevens kunt u koffie, thee en chocolademelk voor de bakfiets van het straatteam meenemen, voor dak- en thuisloze medemensen in Apeldoorn. Bovendien graag kleding voor de Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn, waarmee u mensen met financiële moeilijkheden kunt helpen. In het bijzonder is er dringend behoefte aan kleding voor jongeren van de hoogste groepen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school. Daarnaast is er een tekort aan boven- en onderkleding in kleine maten voor vluchtelingen. Voor meer informatie zie www.santegidio.nl. Voorafgaande aan de Chrismamis nemen jongeren dit alles in ontvangst in het portaal van de kerk.

Wens
Van harte hoop ik – mede namens de andere leden van de Bisdomstaf – dat vele priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, leden van onze parochiebesturen, locatieraden, pastoraats-groepen, diaconaal assistenten, catechetisch medewerkers en andere parochianen deze feestelijke Chrismamis komen meevieren.

U allen wens ik een gezegende Veertigdagentijd, onze opgang naar Pasen.

Met hartelijke groet, in Christo,

 

 

+ Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht