Training voordracht voorgangers en lectoren

In de vieringen van onze geloofsgemeenschappen voeren veel mensen het woord, zowel professionele voorgangers als vrijwilligers. Dit varieert van het uitspreken van lezingen, psalmen, gebeden tot het geven van inleidingen en mededelingen. We mogen ons gelukkig prijzen met al die gemotiveerde mensen die deze taken op zich nemen. Dat neemt niet weg, dat in het openbaar spreken om onderhoud vraagt. Uit de gemeenschappen klinkt regelmatig de klacht: het was mooi, maar wat jammer, dat ik het niet goed kon verstaan. Dat heeft meestal niet zozeer te maken met de geluidsinstallatie of met het volume van de stem, maar veel meer met dictie en expressie en met de soort tekst.

Daarom organiseert het Huis van Dominicus voor de Utrechtse parochies een trainingsbijeenkomst met workshops voor voorgangers en lectoren op zaterdag 14 maart 2020 van 9.30-12.30 uur onder begeleiding van Ank Rinzema en Leny Beemer

Ank Rinzema is theaterwetenschapper, sinds 2004 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken jeugd en jongeren en gemeenschapsopbouw. Leny Beemer is (school)musicus en theologe, sinds 2008 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken vorming voor volwassenen en liturgie.

Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12
Aanmelden uiterlijk 7 maart 2020 bij: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl, info@huisvandominicus.nl of bij secretariaat@katholiekutrecht.nl
Datum en tijd: zaterdag 14 maart, 9.30-12.30 uur
Locatie: Dominicuskerk, Palestrinastraat 1

Bekijk hier het hele programma.