Boekje “Heilige grond” binnenkort ook online beschikbaar

In het kader van het Jaar van de Eucharistie (1 december 2019 t/m 22 november 2020) heeft kardinaal Eijk een brief geschreven, getiteld “Heilige grond”. Deze brief heeft als doel ‘ons verstaan en vieren van de Eucharistie en de betekenis van onze kerkgebouwen te verdiepen’, aldus Ronald Enthoven, hoofd Communicatie van de Aartsbisdom Utrecht. De tekst van kardinaal Eijk – die gericht is aan alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en parochianen in het Aartsbisdom Utrecht – sluit uit bij de reeks catecheses over de Eucharistie die paus Franciscus vanaf 2017 heeft gegeven en bevat veel praktische aandachtspunten. U kunt deze brief – in de form van een boekje – binnen de kerklocaties van uw parochie vinden. De tekst zal op korte termijn ook digitaal verspreid worden en gepubliceerd worden op de website van het Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl