Dag van het Jodendom 2020

Ik was jl. zaterdagochtend te gast in de Liberaal Joodse Gemeente te Utrecht, in het kader van de jaarlijkse dag van het Jodendom. Wij waren door het bestuur van de LJG uitgenodigd om hun sjabbat dienst mee te maken in de sjoel.

Voor mij een onvergetelijke ervaring geworden, die ik tot dan toe slechts kende vanuit de boeken.

De dienst werd geleid door Rabbijn J. Rookmaaker, die ons namens het bestuur een hartelijke welkom gaf aan het begin van de sjoeldienst en tijdens deze dienst steeds weer aanwijzingen gaf om ons als katholieke deelnemers nog meer thuis te laten komen. Hetgeen na afloop ook werd gememoreerd door Mgr. H. Woorts in zijn dankwoord.

Een dienst die ik kan typeren als heel betrokken met alle leden en aanwezigen; waar gezongen en gebeden wordt in het Hebreeuws. Allemaal inleiding op het hoogtepunt als de Tora rollen worden opgehaald in een gezongen ceremonieel en daarna door acht leden wordt voorgelezen met een Jad (zilveren bladwijzer).

Er werd gelezen uit Exodus hoofdstuk 2, wat mag verwijzen naar bevrijding en vrijheid. Voor het volk Israël uit Egypte door Mozes en nu ook in het bijzonder in 2020 o.a. Nederland 75 jaar bevrijding van de nazi’s en vrijheid gewonnen.

Voor elke voorlezer wordt aansluitend gebeden door de Rabbijn. Waarbij een van hen jarig was en voor haar wordt besloten met hartelijke groet: “mazzeltof”.

Na plechtig uitgerold te zijn wordt aan het einde van het voorlezen de Tora rollen weer ingepakt met alle aandacht en opnieuw feestelijk begeleidt met gebed en muziek terug geplaatst in de daarvoor bestemde kast.

Rabbijn Rookmaaker sprak inspirerende woorden in zijn verkondiging (of derasja) over die ene God (Yirat Eolohiem), waarbij een dialoog met de leden van de sjoeldienst plaatsvond. Met humor en meerdere inzichten op de vraag die hij stelde.

Dat de dienst ruim twee uur duurde was geen opgave voor mij maar eerder een vreugde.

Zoals de slotgebeden van de sjabbat klonken en we na afloop mochten delen in de vreugde van de maaltijd met prachtig gezongen gebeden ter opening en ter afsluiting opnieuw door de Gazan (zanger in de synagoge).

De gastvrijheid was steeds voelbaar en attent in dit gehele samenzijn.

Ik voelde mij gezegend door deze levende gemeenschap van de Liberaal Joodse gemeente.

Verbonden door de ene God van Israël.

pastoor Hans Boogers

* Uitgelichte foto: Sjoel Liberaal Joodse Gemeente te Utrecht (foto Aartsbisdom Utrecht)