Gebedsweek voor de eenheid

Thema en gebed zijn voorbereid door de Kerken van Malta, naar het Bijbelboek Handelingen der Apostelen (28), waarin Paulus op weg naar Rome schipbreuk lijdt en “buitengewoon vriendelijk” ontvangen wordt door de bevolking van Malta. Actueel thema in tijd van vluchtelingen en asielzoekers. De Gebedsweek kent een lange traditie van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee, tot versterking van de onderlinge eenheid als leerlingen en volgelingen van Jezus Christus, geboren in deze wereld. Ook kerkelijk Utrecht neemt daaraan jaarlijks deel met vele vieringen.  Gezamenlijk begin op zaterdag 18 januari 19.00 uur in de Baptisten Silo-kerk Herenstraat 36.

Oecumenische gebedsdiensten in Utrecht:

  1. Zaterdag 18 januari om 19.00 uur in de Baptisten Silo-kerk, Herenstraat 36. Start door de Utrechtse Raad van Kerken.
  2. Zondag 19 januari om 17.00 uur in de Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, met pastoor Hans Boogers en dominee Hans Koops. Koor bestaande uit de cantorij van de Nicolaï en zangers van de Johannes – Bernardus.
  3. Elke dag van 20 tot 24 Januari om 12.45 uur in het Stiltecentrum, Godebaldkwartier 74 (Hoog Catharijne).
  4. Elke dag van 20 tot 24 Januari in één van de kerken van Overvecht (zie  usrk.nl > activiteiten > week van eenheid).
  5. Zaterdag 25 januari om 18.00 uur in de Antoniuskapel van de St. Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4.
  6. Zaterdag 25 januari om 18.30 uur in De Johannes-Bernarduskerk. Dominee Hans Koops en pastoraal medewerker Hans Harmsen gaan hierin voor. Het koor zal o.a. bestaan uit leden van de Nicolaïcantorij en zangers van de Johannes – Bernardus.
  7. Zondag 26 januari om 10.30 uur Pauluskerk met Tuindorpkerk. Willem de Zwijgerplantsoen 19, tuindorp.