Katholiek Utrecht heeft twee nieuwe stagiaires

De stagiaires die in de parochie begonnen zijn stellen zich aan u voor:

Diyar Sarkis, een stagiair met bijzondere achtergrond

Zusters en broeders , graag wil ik u me voorstellen. Ik ben Diyar Sarkis (geboren 1970), student van de priesteropleiding Bovendonk. Begin december ben ik bij de katholieke parochies in de stad Utrecht als stagiair begonnen. Mijn stageperiode gaat twee jaar duren. Ik ben afkomstig uit Basrah in het zuiden van Irak en heb gewoond in Bagdad. In 1998 ben Ik als vluchteling naar Nederland gekomen. Ik ben sinds 2006 getrouwd met Dina en wij hebben een dochter Amy-Catharina (11 jaar oud) en een zoon Andy (2 jaar oud). Sinds 2007 wonen wij in Zeist.
Ik heb afgelopen september de bachelor Theologie afgerond aan de katholieke faculteit van Tilburg University (TST) te Utrecht, en momenteel volg ik in Bovendonk de priesteropleiding voor stage en vorming.
Door het patriarchaat Bagdad ben ik als kandidaat voor het priesterschap in de Chaldeeuwse gemeenschap in Nederland geroepen. De Chaldeeuwse kerk is gesticht in de eerste eeuw door apostel Thomas, en later door twee van de zeventig leerlingen H.Mari en H.Adday. Als christenen zijn wij vandaag de dag in Irak een minderheid. Door verschillende perioden van verdrukkingen daalt het aantal christenen in Irak voortdurend. De Chaldeeuwse kerk is in de laatste decennia vooral een kerk in diaspora geworden. Zij is de grootste christelijke gemeenschap in Irak en één van de nog zes oosters katholieke kerken in het Midden-Oosten. De oosters katholieke kerken hebben hun eigen patriarch maar erkennen de Paus als hoofd van de kerk. De Chaldeeuwse gemeenschap in Nederland is ontstaan in 2002. Zij heeft nu 6 geloofsgemeenschappen en groeit.
Naast mijn betrokkenheid bij mijn Chaldeeuwse moederkerk ben ik ook sinds 2003 in contact  met de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht. Ik ben blij dat ik bij jullie als zusters en broeders in de stad Utrecht mag werken en ik heb er zin in. Ik danken jullie van harte voor de gastvrijheid en steun.

Diyar Sarkis

Kennismaking met Gerben Volk

Mijn naam is Gerben Volk en voor mijn hbo opleiding geestelijke begeleiding mag ik mijn tweedejaarsstage lopen bij Gérard Martens. Van december tot en met mei zal ik deelnemen aan de activiteiten in de gemeenschap en ervaring opdoen in het pastoraat onder leiding van meneer Martens. Momenteel ben ik vierentwintig jaar oud, studeer aan de Fontys Hogeschool in de binnenstad van Utrecht en mag nog bij mijn ouders wonen. Uit eigen keuze ben ik twee jaar geleden rooms-katholiek geworden en probeer mijn eigen leven hierna in te richten. Centraal hierbij staat het belangrijkste gebod dat Jezus ons gegeven heeft: heb God lief en de naaste als uzelf. Hopelijk kan ik in het (pastorale) contact met u dat laten merken. Weet dat u me altijd vrijblijvend kan aanspreken. Vanuit mijn geloof heb ik ook een sterke interesse voor onderwerpen die zich focussen op vragen met betrekking tot zingeving. Als u deze interesse deelt of vragen hebt kunt u mij altijd aanspreken als het gaat over theologie, filosofie, geschiedenis of literatuur. Zowel mijn aspiratie om geestelijk begeleider te worden als mijn persoonlijke geloofsovertuiging, geven mij de inspiratie en energie die ik nodig heb om de mensen nabij te staan. Tijdens de activiteiten en gesprekken in de geloofsgemeenschap is het mijn hoop dat ik dat tijdens mijn stageperiode dat kan laten merken. Bij voorbaat wil ik mijn dank uitspreken voor het vertrouwen dat in mijn gesteld is door mijn stagebegeleider Gérard Martens en de mogelijkheid om stage te mogen lopen bij deze geloofsgemeenschap. Hopelijk ontmoeten we elkaar en kunnen we dan in gesprek gaan met elkaar.

Gerben Volk
Stagiair geestelijke begeleiding