Jaar van de Eucharistie start op Eerste zondag van de Advent

In het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag van de Advent (zondag 1 december 2019) een ‘Jaar van de Eucharistie’, dat loopt t/m Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’.

Ter ondersteuning van activiteiten in de parochies tijdens dit themajaar ontwikkelt het Aartsbisdom Utrecht diverse materialen: zo komen er hangende en staande banieren voor gebruik in de eucharistische centra, ontvangt elke parochie speciale gebedskaartjes en wordt er bovendien een bijzonder draagspeldje gemaakt. In het hart van dat speldje zijn de handen van de verrezen Christus te zien. Hij breekt het brood voor de leerlingen op weg naar Emmaüs. Zo herkennen zij hun gestorven en verrezen Heer. Deze handen die het brood breken zijn ontleend aan het schilderij De Emmaüsgangers van Rembrandt (1648, Parijs, Musée du Louvre), de afbeelding die is gekozen als beeldmerk voor het Jaar van de Eucharistie.

In zijn pastorale brief spreekt kardinaal Eijk zijn grote dankbaarheid uit voor het gegeven dat “in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht velen – priesters, diakens, pastoraal werkers en anderen, onder wie veel vrijwilligers – met geloof, liefde en toewijding zorgen dat op tal van plaatsen de Eucharistie gevierd kan worden.”

Hij benadrukt dat “de deelname aan de Eucharistie in geloof en overgave het meest intensieve sacramentele Godscontact tot stand brengt dat er in deze wereld bestaat. Het valt daarom te betreuren dat veel katholieken daar niet van doordrongen zijn en slechts circa 4 à 5 procent van hen deelneemt aan de Eucharistievieringen in onze kerken, op zondag, die we de ‘Dag des Heren’ noemen, omdat dit de dag is waarop de Heer uit de dood is verrezen.”

Met het doel “om ons allen te doordringen van deze betekenis van de Eucharistie, waarin we heel het paasmysterie vieren, dat wil zeggen Jezus ontmoeten in zijn lijden, sterven en verrijzen, roept het Aartsbisdom Utrecht […] een Jaar van de Eucharistie uit,” zo licht kardinaal Eijk de reden voor dit bijzondere jaar toe.

De pastorale brief kan worden gedownload via:

www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2019/06/Pastorale-brief-b.g.v.-het-Jaar-van-de-Eucharistie.pdf.

Daarnaast is er (zolang de voorraad strekt) de mogelijkheid gedrukte exemplaren te bestellen via www.aartsbisdom.nl/webwinkel.