Vitaliseringsplan Catharina

De werkgroep die als opdracht heeft gekregen om een adviesplan te schrijven aan het bestuur heeft vijf presentaties op rij gegeven om alle parochianen op de hoogte te  brengen. We waren ontzettend blij en vereerd dat de Kardinaal op 13 oktober aanwezig was bij de presentatie in het Bonifatiushuis.
Kort samengevat komt het plan erop neer dat mensen in de kerk kunnen groeien, zowel in geloof als ook in aantal, mits je de juiste kernactiviteiten doet en deze in samenhang aanbied. De activiteiten worden op drie niveaus aangeboden: Welkom zijn, gemeenschap bouwen, en mogelijkheden om actief te zijn binnen onze geloofsgemeenschap. Om het plan goed uit te kunnen voeren is de werkgroep nog op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen in de uitvoering van onze plannen en ideeën.
Na afloop heeft de kardinaal  aangegeven dat alle Bisschoppen bezig zijn met het nadenken over groei, dat bepaalde aspecten hem bijzonder aanspraken. Hij gaf nog enkele tips en aanvullingen en eindigde ermee dat hij zou bidden dat we gaan slagen.