Collecteschema 2020

Het Aartsbisdom Utrecht vraagt via deze weg uw aandacht voor het bijgesloten collecteschema 2020 vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie op 8 oktober 2019.

Collecteschema 2020