Zondag 29 september: Werelddag van de Migrant en de Vluchteling

Zondag 29 september 2019 is de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Opnieuw vraagt paus Franciscus in zijn boodschap voor deze dag aandacht voor deze kwetsbare groep die vaak ten gevolge van oorlog, maar ook ten gevolge van armoede, honger en klimaatproblemen op drift zijn en op zoek naar een beter bestaan. ‘Het gaat niet alleen maar om migranten’, stelt de paus in zijn boodschap.

De paus licht dit als volgt toe: ‘wanneer wij ons voor hen interesseren, interesseren wij ons ook voor onszelf, voor allen; door voor hen te zorgen, groeien wij allen; door naar hen te luisteren geven wij ook een stem aan het gedeelte van ons dat wij misschien verborgen houden, omdat dit vandaag niet erg gezien is.’

Vervolgens werkt paus Franciscus het thema ‘Het gaat niet alleen maar om migranten’ verder uit. Het gaat bij dit thema ook over angst voor de vreemdeling, die mensen kan verlammen of racistisch kan maken. Het gaat om naastenliefde en deze uitdrukken in werken van barmhartigheid. Het gaat om ons menszijn en om niemand uit te sluiten betoogt de paus.

‘Geliefde broeders en zusters, het antwoord op de uitdaging die door de hedendaagse migraties wordt gevormd, kan in vier werkwoorden worden samengevat: opnemen, beschermen, ondersteunen en integreren. … Niet alleen de zaak van de migranten staat dus op het spel, het gaat niet alleen maar om hen, maar om ons allen, om het heden en de toekomst van de menselijke familie’, aldus paus Franciscus.

Share the Journey op 20 september

Mgr. De Korte, referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, spreekt op vrijdag 20 september over het thema ‘Het gaat niet alleen maar om migranten’ op een bijeenkomst met de titel Share the Journey. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Cordaid en vindt plaats in ’s Hertogenbosch. Meer over deze bijeenkomst en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u op de website van Cordaid.

Voorbede

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft via de bisdommen eerder de door de Migrants & Refugees Section van het Dicasterie voor de Integrale Menselijke Ontwikkeling in het Vaticaan beschikbaar gemaakte toolkit naar de parochies gestuurd om zo lokaal optimaal aandacht te kunnen geven aan de Werelddag voor Migrant en Vluchteling. Ook is de volgende voorbede beschikbaar voor de parochies, zodat op die dag op zoveel mogelijk plaatsen wordt meegebeden voor de migranten en vluchtelingen.

Voor hen die door oorlog en honger, natuurgeweld en geloofsvervolgingen van huis en haard verdreven zijn.

Dat Gods Geest hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van velen een nieuw thuis en een nieuwe toekomst mogen vinden.

 

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling 2019

 

Foto via het aartsbisdom: migranten in Rome, 2017.

* Bron: Kerk Provincie (https://www.rkkerk.nl), Officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland