Hoe verder na het verlies van een dierbare?

Op woensdagmiddag 16 oktober 2019 start er vanuit de Salvatorparochie weer een cursus verlies-verwerken. Zij wordt voor alle parochies in Utrecht en omstreken georganiseerd. De cursus zal in de Rafaëlkerk, Lichtenbergdreef 4, in Overvecht plaatsvinden. Deze zal  zes wekelijkse bijeenkomsten inhouden. De middagen beginnen om 14.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

Het verlies van een dierbare: je partner, je kind, je ouders, je broer of zus is ingrijpend. Het kan mensen het gevoel geven dat er een stuk uit hun bestaan is weggevallen. In zes bijeenkomsten willen we ons richten op de beleving en verwerking van verdriet. Zo zullen we samen stilstaan bij het afscheid nemen, welke steun en kracht je uit het geloof gekregen hebt of niet gekregen hebt. En hoe je weer perspectief in je leven kunt vinden en een zinvol bestaan zou kunnen opbouwen.

Begeleiding vanuit het vroegere Senioren Pastoraat van pr. Adri Verweij : Hettie van Hessen- Eijbergen maatschappelijk werker, tel: 030- 2725712; e-mailadres: hettieeijbergen@gmail.com

Bel gerust om informatie. Ter kennismaking wordt er een bezoek aan huis gebracht, waarna u kunt beslissen of u meedoet.

De Rafaëlkerk aan de Lichtenbergdreef 4, is goed per openbaar vervoer en auto te bereiken. Geen parkeerkosten. De cursus is vrij toegankelijk, koffie/ thee € 0,50.