Afscheid van Piet van Kleinwee als diaken

In verband met zijn ziekte heeft diaken Piet van Kleinwee gevraagd om van zijn taken ontheven te worden. Met ingang van 1 augustus jl. heeft hij van de Aartsbisschop met grote dank eervol ontslag gekregen van zijn zending met als speciale opdracht “Zorg voor Surinamers, Antillianen en mensen uit Nederlands-Indië”, naast de zielzorg voor de parochiegemeenschap van Hoograven, Tolsteeg en Lunetten (de huidige Johannes de Doper-Bernardusgeloofsgemeenschap) te Utrecht.

Piets gezondheid is broos en alles kost hem erg veel energie. Daarom gaan we op zondag 29 september a.s. zo rustig en bescheiden als mogelijk afscheid nemen van Piet als diaken en hem danken voor alles wat hij gedaan heeft.

Hij zal die zondag tevens, met de andere mensen die zich aangemeld hebben, de ziekenzalving ontvangen.

Cadeau: Bijdrage voor een project van ‘Kerk in Nood’

Piet wil geen cadeau, maar gaf uiteindelijk aan dat hij wel graag geld ontvangt voor een goed doel: Kerk in Nood. Daarvoor zal er een collectebus staan in de kerk met de informatie over waarnaartoe men eventueel geld kan overmaken. Zie ook hieronder.

Er is hem ook toegezegd dat er maximaal 2 mensen hem heel kort zullen toespreken (één van de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap en één van de Johannes-Bernardus geloofsgemeenschap).

Omdat Piet veel heeft en hij na zijn revalidatie naar een verzorgingshuis zal gaan en dan waarschijnlijk erg weinig ruimte zal hebben, heeft hij verzocht om geen cadeaus, bloemen en planten, e.d. te geven.

Om hem toch een aandenken te geven aan zijn diakenschap kopen we één gemeenschappelijk cadeau. Dit wordt hem dan namens iedereen aangeboden.

Herinneringsmap

Er ligt een map in de kerk waarin iedereen haar/zijn herinneringen aan Piet, wensen, gedichten, niet uitgesproken toespraken, enz. kan stoppen (op papier met een maximale grootte van een A4).

U bent van harte uitgenodigd om bij de viering en zijn afscheid aanwezig te zijn.

Na de viering wordt er koffie en thee geserveerd.

Namens de pastoraatsgroep en locatieraad van de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk,

Madeleine Bogaerts

 

Nadere informatie

Datum: zondag 29 september 2019

Aanvangstijdstip Eucharistieviering: 11:00 uur

Adres: H. Johannes de Doper-H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3534 VR  Utrecht

Link naar het specifieke project van ‘Kerk in Nood’, waar Piet voor gekozen heeft: Suriname: https://kerkinnood.nl/actueel/zusters-naar-suriname-voor-opvang-misbruikte-kinderen

Wilt u wat geven voor dit goede doel?

– U kunt op de hierboven aangegeven link klikken, dan op de knop ‘Doneren’ klikken en uw eventuele bijdrage overmaken onder vermelding van ‘Suriname’.

– U kunt ook zelf een bijdrage overmaken op IBAN nummer: NL64 FVLB 0227 1754 84 onder vermelding van ‘Suriname’.

– U kunt uw bijdrage t/m 29 september stoppen in de speciale collectebus in de kerk.

Eind oktober/begin november laat de organisatie aan Piet van Kleinwee weten hoeveel er gegeven is voor het project in Suriname.