Catharijneconvent verwerft zeldzaam 15de-eeuws devotiestuk

Museum Catharijneconvent heeft een zeldzaam middeleeuws devotiestuk verworven: een laat vijftiende-eeuws werk met verschillende verhalende scènes uit het lijdensverhaal van Christus, waarbij ecce homo (zie de mens) de hoofdvoorstelling vormt. Vaak hebben schilderijen uit deze periode de kruisdraging als centrale scène en zijn ze vervaardigd in de Zuidelijke Nederlanden. De onbekende vervaardiger van dit paneel kwam mogelijk uit een noordelijker gebied. Bijzonder is dat het schilderij een vrouwelijke opdrachtgever heeft, die zich op de voorgrond devoot knielend heeft laten afbeelden. Het schilderij is een zogenaamd devotiestuk. De uitgebreid afgebeelde passiecyclus helpt de gelovige zich in te leven in het lijden van Christus en hierop te reflecteren. Deze persoonlijke manier van meditatie en gebed was typerend voor de moderne devotie.