Bijbels Missaaltje voor kinderen

In vele parochies ontvangen kinderen na Pasen de eerste Heilige Communie. Het is ook een bevoorrechte periode voor het ontvangen van het Vormsel. Een passend cadeautje is het Bijbels Missaaltje, uitgegeven door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL). “Het is een hulpmiddel om kinderen actief te laten deelnemen aan de zondagse Eucharistieviering. Het is ook geschikt voor catechese als voorbereiding op de eerste Communie en het Vormsel. De kinderen raken zo wegwijs in het verloop van de Mis en vertrouwd met teksten van de Eucharistie en de betekenis van de gebeden,” aldus de NRL. Afzonderlijke onderdelen van de Eucharistie worden kort toegelicht en geplaatst tegen een Bijbelse achtergrond door dertig prachtige illustraties van Bradi Barth.

Bijbels Missaaltje, 64 blz., full colour, tot 1 oktober 2019 speciale introductieprijs: € 4,95 (i.p.v. € 5,95) per exemplaar, € 3,95 vanaf 10 t/m 29 stuks, € 2,95 vanaf 30 exemplaren (exclusief portokosten).