Kerkmuziekfeest op Pinksterzondag

Wouter van Belle, Sonja Roskamp en Gerard Beemster, drie prominente Utrechtse kerkmusici, vieren in 2019 alle drie een mooi jubileum in hun werk. Sonja Roskamp is 25 jaar dirigente van achtereenvolgens de koren van de Jacobus/Ludgerusparochie en de Gerardus Majellakerk in Utrecht. Gerard Beemster is 30 jaar dirigent van het Kathedrale Koor Utrecht, en Wouter van Belle is 40 jaar kerkmusicus, waarvan de laatste 34 jaar als organist van de Catharinakathedraal.

Viering van Pinksteren

De jubilea worden alle gevierd op Zondag 9 juni, 1e Pinksterdag.
Om 10.00 uur zingt de Capella Majellana onder leiding van Sonja Roskamp de mis van Pinksteren in de Gerardus Majellakerk aan de Vleutenseweg. Na de mis is er gelegenheid om Sonja te feliciteren in het Leerhuis, gebouw achter de kerk.
Om 10.30 uur zingt het Kathedrale Koor Utrecht onder leiding van Gerard Beemster de Pinkstermis in de kathedraal aan de Lange Nieuwstraat 36.

Concert en Receptie

Zondagmiddag 9 juni is er om 15.30 uur een feestconcert in de Catharinakathedraal door het Kathedrale Koor met medewerking van alle drie de jubilarissen. Hier wordt veel muziek van Utrechtse componisten uitgevoerd, zoals Wagenaar en Andriessen, en ook van Beemster en Van Belle zelf. Dit evenement is vrij toegankelijk.
Aansluitend is er een receptie in het Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61. Iedereen welkom!