Actie: Communicanten bidden voor Communicanten

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen ontwikkelt laagdrempelige activiteiten en eigentijdse materialen om met kinderen, in parochies of thuis, te bidden voor kinderen die het moeilijk hebben. Daarnaast zijn er andere gebedsacties, zoals ‘Communicanten bidden voor Communicanten’ die ook dit jaar wordt gehouden.

“Sinds de start van deze actie in 2012 hebben al ruim 15.000 communicanten in Nederland met elkaar een ketting van gebed gevormd. Heel eenvoudig: door samen als communiegroep één Weesgegroet te bidden voor andere communicanten in Nederland,” aldus de organisatie. “Deelname vraagt géén lokale organisatie, gevraagd wordt slechts om met uw communicanten samen één Weesgegroet te bidden voor de andere communicanten in ons land, bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding, de Presentatieviering of de Eerste Communieviering.” Op de website wordt op een landkaart bijgehouden vanuit welke plaatsen communicanten deelnemen. Ook zijn er materialen gratis te downloaden, zoals een mooie gebedskaart met het Weesgegroet. Parochies kunnen zich aanmelden op: www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl. Vanwege haar 10-jarig jubileum biedt Stichting Kinderen bidden voor Kinderen aan alle communicanten van deelnemende parochies een kleurige felicitatiekaart aan.

Op de kinderpagina van de website van Kinderen bidden voor Kinderen is het online ‘Verteltheater Tijd voor Jezus’ te vinden. Dit is zeer geschikt voor gebruik tijdens de Veertigdagentijd en Pasen, zo meldt de organisatie. Kinderen kunnen hier kijken én luisteren naar vertellingen over het leven van Jezus, vanaf zijn Menswording t/m zijn Verrijzenis. De twaalf verhalen en bijbehorende illustraties zijn ook te downloaden voor offline gebruik.

Een andere activiteit van Kinderen bidden voor Kinderen is het maken en verspreiden van kerstkaarten voor kinderen die tijdens Kerstmis in het ziekenhuis moeten blijven. Ook in 2018 hebben kinderen hier weer aan meegedaan. Er werden prachtige kaarten gestuurd uit onder andere Hellevoetsluis, Veenendaal, Eindhoven en Montfoort. In de Advent 2019 kunnen kinderen opnieuw hieraan meedoen. Tevens worden bidvriendjes gezocht voor ernstig zieke kinderen, kijk op: www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl