Opbrengst Adventsactie 2018

In december 2018 is er in de 4 zondagen, voorafgaand aan Kerstmis, gecollecteerd voor het project Gezonde Taal.
De Stichting Taal Doet Meer zorgt er met zo’n 1000 vrijwilligers per jaar voor, dat 2000 anderstalige Utrechters van alle leeftijden kunnen meedoen in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij een rode draad.
U heeft tijdens de Advent allemaal gul gegeven. De hele actie heeft € 7951,78 opgebracht. Hier zijn we erg blij mee. Het bedrag wordt in zijn geheel besteed aan nieuwe lesbrieven Gezonde Taal. Deze worden onder andere gebruikt bij Ouder-Kind groepen op het consultatiebureau, bij Taal & Ouders en bij taalgroepjes in de bibliotheken in de hele stad.
De Stichting Vrienden van Taal Doet Meer wil u hartelijk bedanken voor al uw giften.
Mocht U structureel iets willen betekenen voor Taal Doet Meer als vrijwilliger of als Vriend voor minimaal € 5,- per maand, dan kunt U zich aanmelden via de website  www.taaldoetmeer.nl.
Uw bijdrage is altijd van harte welkom.

Namens de Stichting Vrienden van Taal Doet Meer

Mieke van Rooijen, Voorzitter