Mededeling ontwikkeling van gezondheid pastor Rentinck

Pastor Rentinck is inmiddels weer thuis. Zijn situatie is behoorlijk schommelend geweest de afgelopen weken. Ziekenhuis opname en dan weer ontslagen. Niet alleen vanwege drie keer per week Nier dialyse. Operatie in het UMC voor het verwijderen van een bloedstolsel bij de hersenen bleek ingrijpender dan hijzelf dacht.

Gesprek met de cardioloog afgelopen week bracht duidelijkheid: U gaat herstellen, maar dat gaat maanden duren. Wat u nodig hebt is: geduld!

Dat wensen wij onze pastor Rentinck van harte toe. Hij is zeer dankbaar voor alle attentie d.m.v. kaartjes etc. Zijn constitutie is nu nog kwetsbaar. Hij is gauw moe.
De komende maanden ziet u hem niet terug in het voorgaan in de vieringen. Wij zijn bezig met aanpassingen in het rooster.
Wij houden u op de hoogte van de gevolgen daarvan.

Goed herstellen is nu de belangrijkste prioriteit voor pastor Rentinck. Wij bevelen hem aan bij u in gebed en aandacht.

Pastoor Hans Boogers