Deze conferentie is de eerste stap

“De paus wil dat we misbruik van minderjarigen in de Kerk in gezamenlijkheid bespreken. Hij kan niet allen in de hele wereld een keer brengen. Maar hij kan wel met alle bisschoppenconferenties en met religieuze ordes en congregaties samen spreken over het grote probleem van seksueel misbruik.”

Vanuit Nederland neemt mgr. Van den Hende als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie deel aan de ontmoeting die van 21 tot en met 24 februari plaatsvindt in Rome. Tijdens de bijeenkomst zal worden gesproken over seksueel misbruik van minderjarigen.

In deze video vertelt de bisschop wat hij verwacht van de bijeenkomst en over de ontmoetingen die hij met slachtoffers van seksueel misbruik had. “Deze mensen zal ik ook zeker in mijn hart meedragen nu we hier zijn. We spreken concreet over mensen en niet over anonieme problemen of abstracte dingen.”

Bron: www.katholiekleven.nl

Bekijk hier de video.