Mededeling van het parochiebestuur inzake Catharina kathedraal

De bijeenkomst van 18 februari aanstaande in het Bonifatiushuis, in verband met de voorgenomen vervreemding van de Catherinakathedraal zal, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet het karakter van een hoorzitting hebben. De bijeenkomst gaat door, doch zal informerend van aard zijn.

Namens het parochiebestuur zal mededeling wordt gedaan van de tussentijdse stand van zaken. Volstrekt duidelijk moge zijn dat een voorstel tot onttrekking van de eredienst van de Catharinakerk door het parochiebestuur uitsluitend kan en zal worden gedaan nadat een hoorzitting heeft plaatsgevonden. Zulks geldt ook voor het tekenen van enig koopcontract dat onttrekking aan de eredienst als ontbindende voorwaarde heeft.

De bijeenkomst is op maandagavond 18 februari om 20:00, tevens in het Bonifatiushuis.