Roerige ontmoeting toekomstwerkgroep

Maandag 28 januari was het voltallige bestuur van Katholiek Utrecht o.l.v. pastoor Hans Boogers in de Aloysiuskerk te gast bij de werkgroep “toekomst van Utrecht”, die op 17 december het licht had gezien in de kelder van de Augustinuskerk. Werkgroepleden Peter Bennemeer en Sam Wartan probeerden met een persoonlijk getinte powerpointpresentatie veel uiteenlopende emoties en ideeën onder woorden te brengen die leven onder parochianen uit het centrum en andere delen van de stad. Verschillende aannames over de veronderstelde plannen van het bestuur voor de toekomstige presentie van de RK kerk in de binnenstad werden prompt gecorrigeerd. Het onderliggende wederzijdse wantrouwen van betrokkenen bij de Engelse kerk en Catharinakathedraal, bestuur, en parochianen uit andere geloofsgemeenschappen in onze Domstad kwam expliciet ter tafel. Niet alle aanwezigen bleken goed op de hoogte van het ingrijpende en zorgvuldige fusieproces van de afgelopen jaren.

Terwijl de Salvator, Martinus en Ludgerusparochies zich verenigen in een nieuwe parochie, blijven alle geloofsgemeenschappen in verschillende stadsdelen zoveel mogelijk behouden. Tegelijk worden er plekken gecreëerd waar gelovigen uit heel Utrecht elkaar kunnen ontmoeten en beter leren kennen. Zo roept het pastoraal team vrijwilligers en andere gelovigen op om elk half jaar deel te nemen aan werkconferenties over catechese, diaconie en liturgie. De toekomstwerkgroep zal een coördinerende rol gaan vervullen tussen deze stadsbrede initiatieven. Bestuursleden en projectleiders uit de werkgroep nemen verantwoordelijkheid voor acht thema’s: bidden, catechese, diaconie, liturgie, doelgroepenbeleid, verbinden van Engelse mis met andere gemeenschappen, financiële middelen voor externe presentie, en communicatie. Erik Hendrix (communicatiemedewerker van Katholiek Utrecht) heeft een e-maillijst ingericht voor de werkgroep. Iedereen die in overleg met het bestuur mee wil denken en werken aan stadsbrede initiatieven kan zich hiervoor aanmelden. Stuur een mailtje naar communicatie@katholiekutrecht.nl.